FinansWatch

Svakere fra Gjensidige Pensjonsforsikring

Svakere finansresultat og høyere driftskostnader får skylden til at overskuddet krympet i tredje kvartal.

Foto: Magnus Eidem

Gjensidige Pensjonsforsikring fikk i tredje kvartal 2020 et resultat før skatt på 110,6 millioner kroner, sammenlignet med 135,8 millioner kroner i samme periode i fjor.

Nedgangen skyldes i hovedsak lavere finansresultat og høyere driftskostnader.

Finansresultatet inkludert avkastning på polise- og bedriftsporteføljen, endte på 19,9 millioner kroner i tredje kvartal. I fjor viste fasiten 28,3 millioner kroner, og nedgangen skyldes engangsgevinster fra nedsalg i fjor, i tillegg til svak avkastning i første kvartal som følge av den økonomiske uroen.

Gjensidige Pensjonsforsikring melder ikke om noen store signifikante hendelser i kvartalet, men driftskostnadene har sammenlignet med i fjor økt fra 194,1 til 222,9 millioner kroner. Dette er hovedsakelig drevet av økte avskrivninger som følge av forkortet avskrivningstid på IT-investeringene.

«Gjensidige Pensjonsforsikring AS tilbyr tjenestepensjon og uførepensjonsprodukter til enkeltpersoner. Det innskuddsbaserte markedet er fortsatt konkurransedyktig, men svært aktivt, og skaper store forretningsmuligheter. De oppnådde resultatene de siste årene underbygger det faktum at selskapet er godt posisjonert for å videreutvikle virksomheten », skriver selskapet.

Rekordresultat for Gjensidige

Gjensidige tapte mot sine tidligere brannkasser i retten – må gi fra seg kundedata  

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch