FinansWatch

Pensjon

Danica Pensjon merker økte bærekraft-krav fra kundene

For første gang har Danica laget en klimarapport som viser CO2-belastningen på investeringene. – Vi jobber intenst med data og aktivt eierskap for å sikre at vi gjør en reell forskjell, forteller Steinar Nielsen til FinansWatch.

Nordea Liv usikker på resultatcomeback i 2020

Nordea Liv forventet bedre resultater på slutten av året, men som følge av ny smitteoppblomstring mener de at det kan bli en utfordrende høst for livbransjen. – Den verdijusterte avkastningen for Nordea Liv er mer stabil enn for bransjen totalt, sier administrerende direktør i Nordea Liv, Hans-Erik Lind, til FinansWatch.

KLP-direktør føler seg godt forberedt på en tøff høst

Ifølge konserndirektør Aage Schaanning er den største utfordringen fremover det lave rentenivået. – KLP er forberedt på at avkastningen fremover vil svinge, men god soliditet og diversifiserte porteføljer gjør oss forberedt til å takle dette, sier han til FinansWatch.

Kjempevekst for Nordnet Livsforsikring

Nordnet Livsforsikring skiller seg fra resten av aktørene i bransjen, og har hittil i år en kundevekst på rundt 25 prosent. – Nordnet Liv har aldri fått så mange nye kunder som i første halvår i år, sier daglig leder Tommy Dilling til FinansWatch.

Finanstilsynet: Pensjonsbransjen kan tåle større tap nå enn i 2008

I løpet av første halvår har bufferfondene til pensjonsbransjen krympet med 13,1 milliarder kroner. Thea Birkeland Kloster sier til FinansWatch at bransjen kan tåle større tap enn tidligere, men at det kan være utfordrende å oppnå meravkastning på spesielt ett produkt.

Pensjonsreformen gir Nordnet tilgang til et helt nytt marked

Hittil i 2020 har Nordnet hatt eksplosiv vekst, men neste år håper de å slå kloa i flere av de aktive pensjonsavtalene. – For Nordnets del åpner det seg et nytt og spennende marked neste år, med innføringen av egen pensjonskonto, sier spareøkonom Bjørn Erik Sættem til FinansWatch.