FinansWatch

Vil innhente gjeldsopplysninger fra ansatte i Norges Bank

Finansdepartementet foreslår at Norges Bank skal gis adgang til å hente inn gjeldsopplysninger fra ansatte, samt å utvide listen over straffebestemmelser som skal komme frem på politiattesten.

Foto: Norges Bank/Esten Borgos

Forslaget, som er utarbeidet av Norges Bank, handler om bankens adgang til å innhente opplysninger til bruk ved personkontroll for å ivareta sikkerhetshensyn, har vært til høring. Fristen går ut torsdag.

Ifølge departementet viderefører forslaget i stor grad gjeldende forskrift og praksis. Det nye er at det foreslås en adgang til innhenting av gjeldsopplysninger. Videre foreslås det å utvide listen over straffebestemmelser som skal komme frem på politiattesten.

Sentralbankloven gir Norges Bank hjemmel til å innhente politiattest og kredittopplysninger om personer som får adgang til bankens bygninger uten følge. Derfor omfatter forslaget til forskrift også innhenting av opplysninger som er leietakere hos banken, heter det i høringsbrevet. Dette gjelder blant annet Finanstilsynet, som leier kontorer i bygget.

Finansnæringen har økt tryggheten for BankID – men én faktor er vanskelig i å endre

Finans Norge vil i dialog med Økokrim om stans av transaksjoner

Oljefondet svartelister fire kinesiske selskaper 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch