Prinsipiell AFP-sak opp for lagmannsretten i dag

Det er sterk uenighet om tolkningen av regelverket for avtalefestet pensjon i saken.
Illustrasjonsbilde. Borgarting Lagmannsrett. | Foto: Berit Roald / NTB
Illustrasjonsbilde. Borgarting Lagmannsrett. | Foto: Berit Roald / NTB

I dag starter ankebehandlingen av en sak Finansforbundet fører på vegne av et medlem som fikk avslag på sin søknad om Avtalefestet pensjon. Finansforbundet mener dagens regelverk for AFP er for lite gjennomsiktig og forutsigbart for arbeidstakerne og for komplisert.

Finansforbundet mener dagens regelverk gir Fellesordningen for AFP for frie tøyler til å utvikle egne vilkår for AFP uten at de er lovfestet eller regulert av vedtekter.

– Fellesordningen har flere «likhetstrekk med statlig organ», er etablert ved lov, og har til formål å utføre samfunnstjenlige oppgaver. Domstolen må, som for forvaltningsorganer, kunne prøve om avgjørelsene er sterkt urimelige eller vilkårlige, sier advokat Maria Østli til Finansfokus. Østli representerer Finansforbundets medlem i saken.

Forbundet mener det er avgjørende å få en prinsipiell avgjørelse på hvilke juridiske rettigheter Fellesordningen for AFP har til å diktere vilkår for AFP.

– På mange måter lever dette regelverket sitt eget liv. Derfor ønsker vi å få en avklaring på hvor langt Fellesordningen for AFP har anledning til å utvikle vilkårene på egen hånd uavhengig av loven, sier Østli. 

Fellesordningen for AFP er representert av avokat Jan Gougner i Wiersholm i saken. De mener at vilkårene for AFP skal være definert mellom tariffpartene og beskrives i vedtekter, styrevedtak og gjennom praksis.

– Det er heller ikke rettslig grunnlag for å sette vedtaket som grovt urimelig etter en analogisk anvendelse av forvaltningsrettslige prinsipper, slik medlemmet tilsynelatende anfører. Fellesordningen viser i den forbindelse til at Fellesordningen ikke er noe forvaltningsorgan, og at en slik forståelse også ville vært i strid med tidligere rettspraksis. Det betyr at domstolene kan prøve om Fellesordningens beslutninger har nødvendig hjemmel i det relevante regelverket for ordningen, herunder AFP-avtalen og AFP-vedtektene, og om beslutningene bygger på korrekt faktum. Domstolene kan derimot ikke sette til side en beslutning kun fordi den fremstår urimelig eller uhensiktsmessig. Denne begrensningen i domstolenes prøvingsadgang er ikke i strid med EMK artikkel 6 nr. 1, slik den heller ikke er ved alminnelige tariffavtaletolkning, skriver advokat Jan Fougner i sitt sluttinnlegg. 

Det er satt av tre dager til rettsbehandlingen av saken som går i Borgarting Lagmannsrett.

Rekruttering: Danske Bank spør studentene hva de ønsker seg av fremtidig arbeidsgiver

Lunar Bank får ny toppsjef

Finansforbundet har klare forventninger til ny regjering 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også