Snorre Storset mener finansbransjen er nærmere en helt jevn kjønnsfordeling om noen år

I en fersk likestillingsrapport fra finansbransjen kommer det frem at flere kvinner opplever mannlige mellomledere som «middelmådige, karrieremessige hindre».

Det er London School of Economics og den frivillige organisasjonen Women in Banking and Finance som har kommet med en ny likestillingsrapport. Rapporten baserer seg på 45 dybdeintervjuer med kvinner i finans i London, i tillegg til fokusgrupper med totalt 35 kvinner. Bransjene som er dekket er bank, kapitalforvaltning, fintech og forskning.

Ifølge Financial Times, som har omtalt rapporten, er rapporten finansiert av ledende finansinstitusjoner som Goldman Sachs, Barclays og Citi.

Administrerende direktør i Nordea Norge, Snorre Storset, sier til E24 at det er forskjeller mellom London og de nordiske landene.

– Men likestilling og mangfold er et fokusområde for oss, det tror jeg det er for alle i næringslivet, sier Storset til avisen.

Han mener Norden har en annen infrastruktur som legger bedre til rette for mangfold og likestilling.

– Jeg tror absolutt vi er nærmere helt jevn kjønnsfordeling i bransjen om noen år, men enda viktigere er det å jobbe med inkludering og mangfold i en bredere forstand. Hvordan dra nytte av mangfold er viktig for oss, forklarer Storset.

Senioranalytiker Kiran Aziz i KLP Kapitalforvaltning sier til E24 at det er et «stykke å gå» for å oppnå kjønnsbalanse i finansnæringen og på ledelsesnivå i næringslivet, men hun mener «utviklingen i Norge har kommet lenger enn i mange andre land».

Ifølge Aziz må ledelsen jobbe målrettet for å få en bedre kjønnsfordeling og at de bør stilles ansvarlig ved manglende positiv utvikling over tid.

– I tillegg tror jeg man må ta ansvar for egen karriere, sette krav og være tydelig på egne ambisjoner, sier hun til avisen.

Rapporten mener disse tiltakene vil fremme bedre likestilling og mangfold i Londons finansmiljøer:

  • Kartlegging av hvor utfordrende arbeidsoppgaver som tildeles
  • Undersøke hvilken påvirkning lønn og forfremmelse har i organisasjonen
  • Oppmuntre og legge til rette for fleksibilitet i arbeidshverdagen
  • Endre individuelle bonusutbetalinger til å reflektere resultater fra samarbeid

Håper radikale grep øker kvinneandelen i ledende finansposisjoner

Runa Opdal Kerr: – For finansnæringen som helhet går det sakte

Foreslår lønnskutt til finansledere som ikke etterlever likestillingsmål 

Nysnø: Finansbransjen trenger flere kvinner

Slik skal DNB nå målene om flere kvinner i ledelsen 

Zakariassen i VFF: – Bransjen er fortsatt for mannsdominert 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også