– For hver gode idé eller selskap i Norge vil det eksistere 249 i utlandet

Likevel har norske investorer aller sterkest preferanse for hjemmemarkedet, fremhever Stolt Kapitalforvaltning.
«STERKT FØRSTE HALVÅR»: Stolt Kapitalforvaltning, med daglig leder Karl Hugo Aa.-van der Hagen (t.v) og porteføljeforvalter Bernt J. Berg-Nielsen (t.h.) i spissen, forteller om seks gode måneder. | Foto: Stolt Kapitalforvaltning
«STERKT FØRSTE HALVÅR»: Stolt Kapitalforvaltning, med daglig leder Karl Hugo Aa.-van der Hagen (t.v) og porteføljeforvalter Bernt J. Berg-Nielsen (t.h.) i spissen, forteller om seks gode måneder. | Foto: Stolt Kapitalforvaltning

I kapitalforvalterens junirapport retter de søkelyset mot nordmenns investeringsvaner, og fenomenet som på engelsk er kjent under navnet «Equity Home Bias Puzzle».

Generelt om fenomenet, bør det understrekes at de lærde strides, og at flere teorier legges frem for å forklare hvorfor det plasseres mest egenkapital på hjemmebane, kontra utenlandske alternativer.

Stolt Kapitalforvaltning definerer dette selv som: «tendensen til å overinvestere i det kjente og kjære på bekostning av gode alternativer utenlands».

Argumentet fra kapitalforvalteren ligner, med andre ord, aller mest på det førstnevnte i listen over. 

Og paralleller trekkes til fotballverden, og supporter-kultur.

«Investeringspatriotisme ser ut til både å være naturlig og nødvendig i et praktisk perspektiv», skriver Stolt, men nyanserer videre at fenomenet fører til «flere innslupne mål og færre 3-poengere».

Opp 12,9 prosent

Kapitalforvalterne ser imidlertid muligheter utenfor landets grenser.

Fondet Stolt Explorer A har globalt mandat og har hatt en halvtårsmessig verdistigning på 12,9 prosent. Det er, ifølge Stolt, sektoren Teknologi som har trukket resultatene oppover med mest kraft.

Blant selskapene i porteføljen finner vi amerikanske Broadcom Inc., som blir beskrevet av kapitalforvalteren som «verdens viktigste bedrift ingen har hørt om».

Som verdens ellevte største selskap, målt i markedsverdi, leverer Broadcom produkter til datasentre og nødvendig infrastruktur for internettrafikken.

Broadcom-aksjen steg 23 prosent i juni – mens fondet som helhet hadde en verdioppgang målt til 2 prosent i juni måned.

Triangulering

«Skulle du bli rådgitt til å investere 100 prosent av kapitalen din i et globalt indeksfond har du sannsynligvis med teoretikere å gjøre», skriver Stolt.

De fremhever at nordmenn typisk investerer 50 til 80 prosent i hjemmemarkedet, og at deres Explorer-fond gir riktig «triangulering».

Estimater i et IMF Working Paper indikerer imidlertid at Home Bias-effekten likevel trolig er enda litt sterkere i våre naboland Sverige og Danmark.

Om konklusjonen er holdbar, skulle det bety at nordmenn er mindre hjemmekjære som investorer, enn våre skandinaviske motparter.

Gitt ulemper og fordeler med investeringer både på hjemme- og borte-bane, forblir den vesentlige utfordringen å finne den riktige balansen. 

Og spørsmålet «hvordan investere riktig?» forblir ikke desto mindre et spørsmål med mange forskjellige svar.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Les også