FinansWatch

KLP blir med i åpenhetspartnerskap for bærekraft

Partnerskapet med andre investorer skal fremskynde arbeidet med åpenhet om faktiske utslipp i finanssektoren.

Heidi Finskas, leder for bærekraft i KLP. | Foto: KLP

KLP har blitt medlem av PCAF, Partnership for Carbon Accounting Financials, et nettverk av 270 finansinstitusjoner over hele verden. Målet er å fremskynde arbeidet med klimaregnskap og rapportering i finanssektoren for å kunne nå målene om netto nullutslipp i henhold til Paris-avtalen.

– Den samlede styrken som investorer med en nullvisjon får gjennom PCAF er avgjørende for å oppnå gjennomsniktighet i klimagassutslipp, bedre metodikk og standardisering i finanssektoren, sier leder for bærekraft i KLP, Heidi Finskas, ifølge IPE Magazine.

PCAF ble etablert av nederlandske finansinstitusjoner i 2017 og har nå 270 medlemmer over hele verden. Sammen skal de etablere en klimaregnskaps- og rapporteringsstandard kalt Global GHG Accounting and Reporting Standard, som får virkning også utover norske og europeiske grenser.

KLP sier medlemskapet i PCAF vil gi dem tilgang til høykvalitets klimadata. Samtidig er organisasjonens metoder overlappende med KLPs egne.

Blir konserndirektør for bedriftsmarked i Sparebanken Vest i sør: – Det er helt avgjørende å kunne tilbringe tid ute i markedet

KLP med storsatsing på bærekraft: – Befinner oss i en brytningstid

Skar om å forby returprovisjoner: – Et okay forslag

Mer fra FinansWatch

Sparebanken Vest vil vekse i bedriftsmarknaden

Banken meiner Vestlandet vil bli vinnaren i framtidas lågutsleppssamfunn og ser eit stort vekstpotensiale innafor viktige næringar som sjømat, fornybar, maritim, samt prosessindustrien.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch