KLP ekskluderer russiske selskaper

KLP og KLP-fondene fryser alle investeringer i Russland
KLP Kapitalforvaltnings administrerende direktør, Håvard Gulbrandsen. | Foto: KLP
KLP Kapitalforvaltnings administrerende direktør, Håvard Gulbrandsen. | Foto: KLP

Dette betyr at 22 russiske selskaper blir ekskludert.

KLP skal jobbe for å selge KLPs samlede investeringer, som utgjør i underkant av 500 millioner kroner. Beslutningen er begrunnet i at det er et aktsomhetsbasert uttrekk, fordi det ligger en uakseptabel risiko for medvirkning til brudd på KLPs retningslinjer gjennom selskapenes virksomhet, skriver KLP i en pressemelding.

– Russland har ved sin invasjon av Ukraina brutt to helt fundamentale normer i FN-pakten om staters rett til selvstyre. Suverenitetsnormen, og forbudet mot aggresjonskrig. Overgrep mot sivilbefolkningen grunnet invasjonen utgjør en uakseptabel og alvorlig trussel i Ukraina, og der respekt for grunnleggende menneskerettigheter settes til side, sier KLP Kapitalforvaltnings administrerende direktør, Håvard Gulbrandsen.

Han viser til KLPs retningslinjer for ansvarlige investeringer, der det fremgår at KLP skal gjøre aktsomhetsvurderinger i sine investeringer - og kan beslutte aktsomhetsbaserte uttrekk av selskaper dersom det foreligger en uakseptabel risiko for å medvirke til brudd på KLP-fondenes retningslinjer basert på en kombinasjon av land-, bransje- og selskapsrisiko.

– KLP har vurdert om selskapene kan utgjøre en uakseptabel risiko for brudd på KLPs retningslinjer, herunder medvirkning til alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig og konfliktsituasjoner, sier Gulbrandsen.

Risiko for brudd er knyttet til Russlands pågående militære invasjon av Ukraina som begynte 24. februar. I mars 2014 ble den ukrainske Krimhalvøya annektert av Russland som ble ansett som handlinger i strid med folkeretten. Dette førte til skarp fordømmelse internasjonalt og medførte at en rekke sanksjoner ble innført.

– Mange av de russiske selskapene KLP nå ekskluderer har store statlige eierandeler, og den russiske stat vil kunne benytte disse selskapene til å direkte eller indirekte støtte sin krigføring i Ukraina, blant annet gjennom utbytte som går til den russiske stat som følge av eierandelen, heter det fra KLP.

Selskapet viser videre til at det er en stor risiko for at selskapene benyttes til å levere energi eller materiale til det russiske militæret eller på annen måte finansierer krigen.

– I tillegg har statsoverhodet i Russland en sterk kontroll i landet og kan i prinsippet anvende alle tilgjengelige midler for å få gjennom uforholdsmessige beslutninger. Manglende uavhengige kontrollmekanismer utgjør en stor risiko.

– Som ansvarlig investor vil ikke KLP bidra direkte eller indirekte til alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig og konfliktsituasjoner, sier Gulbrandsen.

KLP og KLP-fondene ekskluderer ikke på land-nivå, og vurderingene skal være knyttet konkret til selskapene.

– Det er imidlertid ekstraordinære forhold knyttet til risiko for brudd på rettigheter i krig og konfliktsituasjoner, innføring av et omfattende sanksjonsregime og beslutning fra den norske regjeringen om å trekke SPUs investeringer som etter en helhetsvurdering gjør at KLP beslutter å ekskludere alle investeringer i Russland, skriver KLP.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også