FinansWatch

Folketrygdfondet med den største tilbakevektingen siden finanskrisen

Kjetil Houg og resten av teamet har solgt aksjer for 22,6 milliarder kroner for å redusere aksjeandelen i porteføljen.

Administrerende direktør Kjetil Houg i Folketrygdfondet. | Foto: CF Wesenberg/Kolonihaven

– Etter en betydelig oppgang i aksjemarkedet har vi solgt aksjer i Statens pensjonsfond Norge for 22,6 milliarder kroner for å bringe aksjeandelen tilbake til 60 prosent av porteføljen, slik mandatet vårt krever. Dette er den største tilbakevektingen vi har hatt siden finanskrisen.

Det sier administrerende direktør i Folketrygdfondet Kjetil Houg, i en pressemelding i forbindelse med årets første kvartalstall.

Fasiten viser at Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk et resultat på 11,3 milliarder kroner i første kvartal 2021. Det betyr at kapitalen til fondet nå utgjør 303,4 milliarder kroner.

Avkastningen for hele fondet endte på 3,9 prosent i første kvartal og var 0,2 prosentpoeng lavere enn referanseindeksen. På aksjeporteføljen oppnådde Folketrygdfondet en avkastning på 7,5 prosent, 0,4 prosentpoeng lavere enn referanseindeksen for aksjer. Avkastningen til renteporteføljen utgjorde minus 1,8 prosent, som 0,3 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen for renter.

– Aksjemarkedet har klart seg godt på tross av en viss renteoppgang i perioden, sier Kjetil Houg.

Mer fra FinansWatch

Sparebanken Vest vil vekse i bedriftsmarknaden

Banken meiner Vestlandet vil bli vinnaren i framtidas lågutsleppssamfunn og ser eit stort vekstpotensiale innafor viktige næringar som sjømat, fornybar, maritim, samt prosessindustrien.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch