FinansWatch

Ekspertgruppe skal vurdere oljefondets klimarisiko

Regjeringen oppnevner en ny ekspertgruppe som skal se på klimarelaterte investeringsmuligheter for oljefondet og hvordan det skal forholde seg til klimarisiko. Styremedlem i Storebrand, Martin Skancke, har fått ansvaret med å lede utvalget.

Foto: Vidar Ruud / NTB

Blant medlemmene er tidligere finansminister og nåværende direktør i Cicero Kristin Halvorsen.

Gruppen skal ledes av Martin Skancke (styreleder i PRI, medlem av TCFD og styremedlem i Storebrand). De øvrige medlemmene er Tone Bjørnstad Hanstad i Ferd og professor Karin S. Thorbu ved NHH.

– Vi trenger mer kunnskap om hvordan overgangen til et lavutslippssamfunn vil kunne påvirke pensjonsfondets eksponering mot klimarisiko og klimarelaterte investeringsmuligheter. Denne ekspertgruppen vil være et viktig bidrag for å belyse dette nærmere, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Klima og miljø har i mange år vært en sentral del av Finansdepartementets arbeid med investeringsstrategien for Statens pensjonsfond utland (SPU) og rammeverket for forvaltningen av fondet.

Som grunnlag for de vurderinger Finansdepartementet skal gjøre, skal det utarbeides en rapport som ser på betydningen av finansiell klimarisiko og klimarelaterte investeringsmuligheter for et fond som SPU. Rapporten skal drøfte alternative måter å håndtere dette på i forvaltningen av SPU.

Rapporten skal videre vurdere om ny klimarelatert kunnskap har betydning for sentrale premisser som ligger til grunn for fondets investeringsstrategi og for den operative forvaltningen.

«Som del av dette bør rapporten belyse hvordan finansmarkedene håndterer finansiell klimarisiko og egenskaper ved slik risiko sammenlignet med annen finansiell risiko, herunder i hvilken grad klimarisiko er priset i finansmarkedene», skriver Finansdepartementet.

Ekspertgruppen skal levere sin rapport 15. august 2021.

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch