FinansWatch

Fondsinteressen bremser inn

September var sjette måned på rad med nettotegning av norske fond, men økningen blir stadig mindre. En total nettotegning på 3,27 milliarder kroner var betydelig lavere enn de siste månedene.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Etter nettotegningstall på drøyt 15 milliarder i måneden i løpet av sommeren, sank nivået til ni milliarder i august, og nå altså 3,27 milliarder i september.

De institusjonelle kundene sto for mesteparten med litt over tre milliarder kroner, mens personkundene tegnet seg for 507 millioner mer enn hva de solgte for, men utenlandske kunder og pensjonsmidler begge endte med nettosalg i september. Det viser den siste oppdateringen fra Vedipapirfondenes forening, VFF.

4,4 milliarder kroner ble nettotegnet i aksje- og kombinasjonsfond, mens det ble nettosolgt rentefond for 1,2 milliarder kroner.

DNB drar inn mest

Hittil i år er nettotegningen av fond for alle kundegrupper sett under ett, 23,7 milliarder kroner. Dette til tross for kjempesalget på nesten 63 milliarder kroner når koronakrisen slo til i mars.

Ser vi på de norske forvaltningsselskapene som inngår i VFFs statistikk er det DNB Asset Management som har den største nettotegningen med 12,7 milliarder kroner. Deretter følger Storebrand Asset Management og Alfred Berg Kapitalforvaltning med henholdsvis 10,8 og 8,2 milliarder.

I bunn av tabellen finnes KLP Kapitalforvaltning som har hatt et nettosalg av fond på 9,7 milliarder kroner hittil i år, fulgt av Skagen med minus 5,8 milliarder og Pareto Asset Management med minus 1,8 millarder kroner.

Institusjonelle investeringer vokser

Den totale forvaltningskapitalen for norske personkunder var forrige september 253 milliarder kroner. Den har steget med cirka 50 milliarder siden mars, men er fortsatt 23 milliarder kroner lavere enn ved årsskiftet. De institusjonelle kundene har gjort det bedre. Forvaltningskapitalen på 792 milliarder kroner i september har vokst med 12 prosent fra starten av året.

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch