FinansWatch

Kapitalforvaltning

Grønne aksjefond topper taperlisten

Flere grønne aksjefond som gjorde det svært bra i 2020 har den siste tiden fått en kraftig korreksjon. Seks av de ti største taperfondene den siste måneden omtales som «grønne».

Nordisk portefølje gir suksess for Folketrygdfondet

Folketrygdfondet tjente i fjor 23,5 milliarder kroner og gjorde det bedre enn markedet, mens renteporteføljen oppnådde den høyeste meravkastningen noen gang. – Vi har de siste årene fått bedre avkastning og bedre risikoegenskaper med en nordisk portefølje, sier adm. direktør Kjetil Houg.

DNB vil doble prisen på indeksfond

DNB vil innføre ny prismodell hvor de går bort returprovisjon og innfører plattformavgift. Dette vil føre til at prisen på indeksfond øker fra 0,20 til 0,40 prosent.

Storebrand: – Vi begynner ikke uoppfordret å lete etter korrupsjon

Korrupsjonsindeksen til Transparency International (TI) inngår direkte i Storebrands vurdering av statsobligasjoner som en av fire terskelverdier, men også indirekte i ESG-ratingen av alle selskaper de investerer i. Kamil Zabielski, leder for bærekraftige investeringer i Storebrand, forklarer at denne typen indekser er avgjørende når man skal holde et stort antall selskaper i ørene.

Rekordår for kapitalinnhenting på Oslo Børs 

Koronaåret vart tidenes år på Oslo Børs. I 2020 vart det henta inn 74,5 milliardar kroner i ny eigenkapital gjennom aksjeemisjonar på Oslo Børs. Også i obligasjonsmarknaden er det solid vekst.

Siste Nytt