FinansWatch

Norden stritter imot EU-regelverk for forsikringsselskaper

EU er i ferd med å innføre et nytt krisehåndteringsregelverk for forsikringsselskaper (IRRD). I de nordiske landene møtes forslaget med motstand.

Arkivbilde. Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge.

EU jobber nå med innføringen av et nytt krisehåndteringsregelverk for forsikringsselskaper, IRRD. I Norge og Norden vil regelverket også gjelde gjennom EU- og EØS-avtalene i landene.

Men bransjeorganisasjonene i de nordiske har vært kritiske til lovforslaget siden starten, og mener det gir for lite rom for nasjonale tilpasninger. For Norges del mener Finans Norge regelverket også er overflødig.

– Med innføringen av Solvens II fra 2016 er det allerede etablert et svært avansert og pålitelig regelverk som skal påse at forsikringsselskapene til enhver tid har tilstrekkelig kapital til å møte sine forpliktelser. Å innføre et nytt omfattende og komplekst krisehåndteringsregelverk parallelt med dette vil ikke bidra til å styrke finansiell stabilitet eller forbrukerbeskyttelse her i Norden, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge i en nyhetsmelding.

Hun påpeker at et nytt regelverk på området vil bli fordyrende og øke kompleksiteten for bransjen.

– Som norske myndigheter selv har uttalt, vil etterlevelse av de foreslåtte kravene innebære økte økonomiske og administrative byrder for selskapene og det offenlige – kostnader som vil påvirke forsikringstakerne i form av blant annet økte forsikringspremier, noe som igjen kan føre til at mange husholdninger vil måtte redusere sine forsikringsdekninger, påpeker Kierulf Prytz.

Kan bli verre

Slik Finans Norge ser det har EU i stor grad kopiert tilsvarende regelverk for banker og tatt lite høyde for at det er store forskjeller mellom bank og forsikring. Organisasjonen reagerer også på at det er lite rom for nasjonale tilpasninger, ettersom forsikringsbransjene i de ulike europeiske landene er svært forskjellige.

«Dette gjelder særlig kravet om hvor store deler av hvert marked som skal omfattes, ettersom EU-kommisjonens forslag i utgangspunktet legger opp til at svært mange små selskaper blir pålagt en urimelig kostnadsmessig og administrativ belastning», skriver Finans Norge om saken.

– Dersom IRRD innføres og det ikke blir mulig å tilpasse regelverket til hvordan de nasjonale markedene er utformet og fungerer, kan det få store konsekvenser for den nordiske forsikringsnæringen. Det kan til og med ende opp med at forsikringstakernes forbrukerbeskyttelse forverres, noe som vil være stikk i strid med det EU-kommisjonen oppgir som målsetning med å innføre IRRD, sier Kierulf Prytz.

Econa velger Eika Forsikring

Tredje finansforetak melder flytting fra Fyllingsdalen i år

Gjensidige om ny kapitaliseringsrente: – Glade for at dette nå er regulert gjennom lov og forskrift

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch