FinansWatch

Høyre om klimarapport: Alarmen har gått

– Det er knapt mulig å få en mer alvorlig rapport i fanget, sier Høyres Mathilde Tybring-Gjedde om FNs klimarapport.

Mathilde Tybring-Gjedde (H) | Foto: Vidar Ruud / NTB

– Alarmen har gått, sier Tybring-Gjedde, som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

– Menneskeskapte klimaendringer setter livsgrunnlaget vårt på spill, og har allerede store negative konsekvenser for vekst, matproduksjon, flom og skred, migrasjonsstrømmer og helse, fortsetter hun.

Hun trekker fram at det er viktig med klimatilpasning, som i Norge særlig gjelder flom- og skredsikring. I tillegg mener hun klimabistanden til fattige land må styrkes, slik at de kan bygge ut fornybar energi og planlegge for å leve på en varmere klode.

– Men først og fremst haster det enormt med en kraftfull klimapolitikk globalt og i Norge som reduserer utslipp og tar vare på naturen, sier Mathilde Tybring-Gjedde.

Hun mener det haster å få regjeringens nye klimaplan på bordet.

– Det er kort tid til 2030. Folk og bedrifter som skal gjennomføre store utslippskutt, må vite hvilken klimapolitikk de må forholde seg til, sier Tybring-Gjedde.

Har etterspurt forebygging

Finans Norge og norske forsikringsselskaper har lenge etterspurt økt forebygging mot klimarelaterte skader i Norge. Ifølge forsikringsselskapene kostet vær-relaterte skader bransjen 400 millioner kroner i 2021. Det er relativt sett et nokså lavt tall mot hva man forventer.

I Finans Norges klimarapport fra mars 2021 kommer det blant annet frem at syv av ti store vær-relaterte skader siden 1980 i Norge har kommet etter 2010.

Ifølge Nasjonal rassikringsgruppe er behovet bare for utbedring av rassikring langs norske veier på 70 milliarder kroner.

Regjeringen vil styrke klimaberedskapen – Fremtind er «lettet»

Finans Norge: – Det er ikke bare storm og uvær som fører til flere store forsikringshendelser

Gjensidige: – Norsk Naturskadepool fører til mindre prisdifferensiering mellom forsikringskunder

Fremtind: – Skadene forårsaket av klimaendringer er større enn det tallene viser

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch