FinansWatch

Regjeringen lover å utbedre rasutsatte vegstrekninger

Finans Norge har på vegne av forsikringsbransjen argumentert for at myndighetene må gjøre mer for å forebygge vær- og naturrelaterte skader. Den nye regjeringen lover midler til rassikring.

Leder for Nasjonal rassikringsgruppe, Jenny Følling. | Foto: Nasjonal rassikringsgruppe

I Støre-regjeringens regjeringsplattform står det at det skal utarbeides en gjennomføringsplan for skredsikring langs riks- og fylkesveger. Det betyr at den faktiske sikringen kan være en stund unna ennå, men Nasjonal Rassikringsgruppe er glade for budskapet.

«Et av Nasjonal rassikringsgruppes aller viktigste budskap til myndighetene har over mange år vært at det må lages en helhetlig forpliktende nasjonal plan for rassikring av riks- og fylkesvegene», skriver Jenny Følling, leder i Nasjonal rassikringsgruppe i en melding.

Også Finans Norge har etterlyst en slik plan, samt midler til å gjennomføre sikring for å forebygge værrelaterte naturskader, som hvert år koster norske forsikringsselskaper store summer.

Styrtregn og flom, som klimaendringene fører til en økning av, er blant de største faktorene som fører til slike skader.

«En gjennomføringsplan må også finansieres og det må kraftig lut til for å svare på et behov som er på over 70 milliarder kroner. Nasjonal Rassikringsgruppe ber derfor vår nye regjering nå om en kraftig opptrapping av midlene for 2022, spesielt til rassikring av fylkesvegene i neste års statsbudsjett. Midlene må tildeles rasfylkene etter registrerte rassikringsbehov», skriver Følling.

Finans Norge etterlyser klare planer for forebygging av vær- og klimaskader

Tryg estimerer at skadene etter helgens uvær ligger på 17 millioner kroner til nå

If og Gjensidige melder om nær 300 vannskader i helgen 

Mer fra FinansWatch

Monner Crowd skifter navn til Monio

– Det var en lykkelig skilsmisse som begge parter så at var nødvendig med tanke på de ulike satsingsområdene crowdfunding og bankprodukter for gründer, sier administrerende direktør i Monio, Marius Dybdahl.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch