Insr undersøker om det som gjenstår av selskapet kan fortsette i en eller annen form

Endelig har Insr klart å lande en avtale om salg av forsikringsportefølje, slik Finanstilsynet har krevd. – Avviklingen av forsikringsvirksomheten påvirker resultatene for andre kvartal, opplyser administrerende direktør Niclas Ward.
Administrerende direktør Niclas Ward leder arbeidet med å avvikle forsikringsvirksomheten til Insr.
Administrerende direktør Niclas Ward leder arbeidet med å avvikle forsikringsvirksomheten til Insr.

Nylig inngikk Insr en avtale med DARAG Tyskland om å salg av forsikringsportefølje, slik Finanstilsynet har krevd for å sikre at forsikringsvirksomheten er avviklet innen årsskiftet.

– Vi er fornøyde med at vi har kommet til en avtale med DARAG. Dette sikrer en ryddig utgang av forsikringsbransjen for Insr. Vårt fokus videre vil være en smidig overgang av virksomheten til DARAG, uttaler Ward i en pressemelding.

– Vi vil samtidig undersøke om det er en mulighet for det som gjenstår av Insr til å fortsette i en eller annen form. Avtalen med DARAG endrer ikke de finansielle forventningene til Insr. Men det er forventet en liten positive netto egenkapital, selv om det fortsatt er en betydelig usikkerhet der små avvik har en betydelig innvirkning på utfallet, legger han til.

14. august inngikk selskapet en avtale med DARAG i Tyskland om å overta portefølje og Insr beskriver dette selv som at en «viktig milepæl er nådd». Ifølge selskapet gjenstår det godkjennelser fra myndigheter i Norge og Tyskland, men de antar dette vil være på plass innen utgangen av året. Avtalen betyr at DARAG overtar all gjenstående forsikringsrisiko i Insr fra første april i år.

– Den viktigste informasjonen i denne kvartalsrapporten er nyheten om at Insr har signert en avtale med DARAG, skriver administrerende direktør Niclas Ward i kvartalsrapporten.

Han bruker også anledningen til å trekke frem at mange har jobbet hardt for å få til avtalen med DARAG og sender dem en stor takk.

– Det vil bli en evaluering om det er en mulighet for videre forretning for Insr og basert på utfallet av evalueringen er det nødvendig å gjennomføre arbeidet med å avgjøre om det blir fortsatt virksomhet eller en avslutning av selskapet, skriver Ward i rapporten.

Han opplyser at den operative forsikringsporteføljen er fortsatt i prosessen med å bli overført til Storebrand og at dette arbeidet vil fortsette til utgangen av november. Det vil også bli nødvendig med noen endringer i avtalen mellom Storebrand og Insr.

For Insr ble bruttopremien på 69,5 millioner kroner i andre kvartal, mot 285,3 millioner kroner for andre kvartal i fjor.

– Til tross for et sterkt fokus på å redusere kostnader er ikke premien nok til å bære organisasjonen i den jobben som trengs for å drive og avvikle virksomheten. Resultatet er derfor minus 22,8 millioner kroner, opplyser Insr.

– Resultatene for andre kvartal er sterkt påvirket av prosessen med å avvikle forsikringsforretningen, uttaler Ward i meldingen.

Selskapet trekker frem at resultatet for andre kvartal totalt sett er positivt med 3,6 millioner kroner som er påvirket av porteføljeoverføringen til Storebrand og et positivt reassuranseresultat. Solvensgraden ble også forbedret i andre kvartal, også drevet av overføring av forsikringsrisiko til Storebrand. Den er nå på 122,5 prosent ved utgangen av årets andre kvartal, mot 107,9 prosent ved utgangen av 2020 og 109,9 prosent ved utgangen av første kvartal i år.

– Vi er i en spesiell situasjon hvor oppgaven er å avvikle forsikringsvirksomheten. Hovedelementene i dette er å overføre alle kunder til nye forsikringsaktører, overføre data til relevante parter og lukke ned alle forretningsforbindelser, skriver Insr i pressemeldingen i forbindelse med offentliggjøringen av resultatene for andre kvartal.

Insr: – Alle krefter blir brukt på å finne en løsning

Finanstilsynet: – Insr er vesentlig forsinket

Finanstilsynet er bekymret etter forsinkelser hos Insr 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også