Svakere resultat og høyere driftskostnader for DNB Livsforsikring

Resultatet for første halvår er preget av «kraftig fall i finansmarkedene», men selskapet håper at konkurransedyktige produkter, fornøyde kunder og gode digitale løsninger skal gjøre at vekststrategien nåes.
Foto: Ints Kalnins/Reuters/Ritzau Scanpix
Foto: Ints Kalnins/Reuters/Ritzau Scanpix

– Første halvår i 2020 inkluderte 1200 millioner kroner i ekstraordinær inntekt fra salg av personrisikoprodukter til Fremtind, og var ellers svekket av kraftig fall i finansmarkedene, skriver DNB Livsforsikring i rapporten for andre kvartal.

– God avkastning på midler i selskapsporteføljen bidrar til et positivt halvårsresultat for inneværende år, står det videre.

Resultatet per 30. juni i år endte på 773 millioner kroner før skatt, som er 888 millioner svakere enn tilsvarende periode i fjor. Årets halvårsresultat etter skatt er på 618 millioner kroner.

Produkt Forsikring har et resultat på 496 millioner kroner, mot 1420 millioner kroner for samme periode i fjor. Dette inkluderer ekstraordinær gevinst ved salg av porteføljer til Fremtind på 1200 millioner kroner.

– Hensyntatt dette er resultatet i år styrket med 312 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor, skriver DNB Livsforsikring i rapporten.

Produkt Sparing har et resultat på 292 millioner kroner, mot 240 millioner kroner for samme periode i fjor.

Driftskostnadene per første halvår er på 463 millioner kroner, økt fra 425 millioner kroner for samme tid i fjor. Det tilsvarer en kostnadsøkning på ni prosent.

Første halvår har det vært en samlet vekst på 18,5 prosent i premiereserve Innskuddspensjon og Pensjonskapitalbevis.

For egen pensjonskonto var det en økning i premieinntektene på 17 prosent per første halvår.

Driftskostnadene er på 463 millioner kroner, mot 425 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Ifølge selskapet skyldes dette økte it-kostnader og godtgjørelser til KLP for tjenester knyttet til DNB Bedriftspensjon, som tidligere var KLP Bedriftspensjon. I tillegg har pensjonskostnadene økt som følge av kompensasjonsordningen i forbindelse med overgangen til innskuddspensjon.

Tjenestene til KLP ble avsluttet 31. mars i år og er avregnet i andre kvartal.

DNB Livsforsikring tror at individualisering av pensjon er en trend som vil forsterkes gjennom egen pensjonskonto. De mener også at behovet for egen pensjonssparing og kompetanse om pensjon vil øke.

Målet til DNB Livsforsikring sies derfor å være å gjøre pensjon og pensjonssparing «enklere og mer forståelig» og dette skal skje gjennom digitale løsninger for bedriftens ansatte, pensjonskalkulator og appen Spare.

Dersom det blir en normalisert avkastning på kundenes midler resten av året, mener DNB Livsforsikring at de vil innfri rentegarantien uten «vesentlig bruk» av bufferkapital.

– Dette tilsier at selskapets soliditet og risikobærende evne opprettholdes, skriver selskapet i rapporten.

DNB Livsforsikring ønsker å vokse innen innskuddspensjon/pensjonskonto og personalforsikringer.

– Vekststrategi innenfor investeringsvalgprodukter er forsterket gjennom kjøp av KLP  Bedriftspensjon, står det i rapporten.

For å nå målene mener selskapet det er viktig med en «kundeorientert og effektiv» drift. Dette skal skje gjennom mer automatisering og utvikling av selbetjeningsløsninger.

DNBs resultat økte med over en halv milliard 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også