FinansWatch

Ny undersøkelse: Behovet for skred- og flomsikring er mangedoblet

En undersøkelse fra NVE viser at behovet for sikring av bygg som er utsatt for skred og flom utgjør 85 milliarder kroner. Ikke fore milliarder som tidligere antatt.

Arkibilde. Flommen i Gudbrandsdalen i 1995.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har publisert en fersk rapport som fastslår at behovet for sikring av bygg i Norge som er utsatt for skred og flom vil ha en prislapp på 85 milliarder kroner.

Det har tidligere vært anslått at behovet er på fire milliarder.

Finans Norge, KS, DSB, Statens Vegvesen og Meteorologisk Institutt har sittet i en ressursgruppe for prosjektet.

– Finansnæringen er opptatt av at det må forebygges og at eksisterende bygningsmasse må forbedres. Dette er et godt bidrag for å få økt kunnskap og fokus på tema, sier Hege Hodnesdal, direktør for skadeforsikring i Finans Norge på Finans Norges nettsider.

Det er tilsammen 210.000 bygninger som er omfattet av undersøkelsen, som er brutt ned på flom og skred og landsdeler. Premisset for undersøkelsen er et klimaperspektiv hvor det fortsetter å være høye utslipp frem mot år 2100.

NVE sier at det er en del usikkerhet knyttet til tallene. Det laveste estimatet er på 50 milliarder kroner, mens det høyeste er på 120 milliarder.

If betaler erstatning til skredofrene i Gjerdrum

Ny tverretatlig kunnskapsbase skal forebygge store natur- og værskader

Tapene som følge av naturkatastrofer økte med 761 milliarder for forsikringselskapene 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch