FinansWatch

Finanstilsynet: Store forskjeller i klimaeksponeringen i norske forsikringsselskap

Norske livs- og skadeforsikringsselskap ligger på omtrent samme nivå som resten av europa når det gjelder klimaeksponering i sine investeringer. Men forskjellene selskapene imellom er store.

Illustrasjonsbilde. Norske forsikringsselskap har svært ulike eksponeringer mot klimasensitive bransjer. | Foto: Jan Unger

Finanstilsynets beregninger viser at omtrent seks prosent av norske livs- og skadeforsikringsselskapers aksje- og obligasjonsinvesteringer er klimasensitive.

Det er omtrent samme nivå som resten av Europa og Finanstilsynet konkluderer med at norske forsikringsforetak har gjennomgående god diversifisering i porteføljene sine. En betydelig andel av de klimasensitive investeringene er dessuten i fornybar energi.

Men forskjellene er store.

«Enkelte norske forsikringsforetak har imidlertid klart høyere eksponering enn gjennomsnittet. Deler av porteføljene til disse foretakenes vil kunne falle betydelig i verdi ved en brå klimatilpasning», skriver Finanstisynet på sine nettsider.

De klimasensitive sektorene som er med i kartleggingen er blant annet utvinning av fossilt brensel, kraftproduksjon, luft- og sjøfart, bilindustri og produksjon av sement og stål.

Av de 193 virksomhetene som har svart på Finanstilsynets undersøkelse er det bare 7 virksomheter som kan svare bekreftende på alle spørsmål i formularet. Her er noen av hovedfunnene:

  • 36 foretak rapporterer ikke bærekraftsinformasjon.
  • Kun 7 foretak svarer bekreftende på alle spørsmålene om bærekraft.
  • Kun 8 foretak svarer bekreftende på alle spørsmålene om klimarisikorapportering.
  • Mange foretak har en bærekraftsstrategi og prosesser som er forankret i styret og ledelsen.
  • Det gis i liten grad opplysninger om vurderinger knyttet til risiko og vesentlighet.
  • Få foretak opplyser om finansielle konsekvenser av risikoer knyttet til bærekraft og klimaendringer, eller tar hensyn til dette i verdsettelsen av eiendeler og forpliktelser.
  • Rapportering av klimarisiko er begrenset og lite kvantitativ.

Når ikke gjennom med bærekraft

Innlegg: En ode til taksonomien 

Ifs bærekraftsrapport viser reduserte klimautslipp og økt fokus på å forhindre skader 

Mer fra FinansWatch

– Bulder Bank skal alltid vera ein utfordrar

– Vi skal halde på utfordrarposisjonen og vil heile tida søkje etter nye måtar og løyse kundane sine utfordringar på, seier direktør i Bulder Bank, Torvald Kvamme, til FinansWatch.

– Det har vært et sterkt kvartal

Det var en svært fornøyd konsernsjef som la fram kvartalsresultatene til Sparebank 1 SMN i går. – Av sparebankene tror jeg vi topper avkastningstabellen, sa Jan-Frode Janson.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch