FinansWatch

Storebrand med rekordresultat i fjerde kvartal

Storebrand fikk et konsernresultat på 1,23 milliarder kroner i 2020s siste kvartal. Det er en økning på 19 prosent.

Konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand. | Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

Storebrands konsernresultat i fjerde kvartal 2020 ble 1225 millioner kroner, opp 19 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2019.

– Storebrand leverer sitt sterkeste kvartalsresultat noensinne, drevet av vekst i forvaltningskapital og forsikringspremier. Konsernresultatet økte med 19 prosent til 1 225 millioner kroner i fjerde kvartal, sammenlignet med samme periode i fjor. Vekst innen kjernevirksomhetene sparing og forsikring, et sterkt forsikringsresultat og god markedsutvikling bidro til resultatet, i tillegg til sterk kostnadskontroll, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Resultat før skatt ble 1099 millioner kroner.

Resultatet gir Storebrand en solvensmargin på 178 prosent. Forvaltningskapitalen vokste med 16 prosent i kvartalet og er nå på 962 milliarder kroner.

Styret foreslår et utbytte for 2020 på 3,25 kroner per aksje, tilsvarende en utbyttegrad på 65 prosent. Det vil si at Storebrand setter av 1,52 milliarder kroner til utbytte. Resultat per aksje, justert for amortisering, ble 2,13 kroner.

Foreløpig årsresultat for konsernet ble 2711 millioner kroner.

Forsikring

Teknisk resultat for forsikringsvirksomheten ble 338 millioner kroner, opp fra 223 millioner kroner i fjerde kvartal 2019.

Combined Ratio ble 87 prosent, ned fra 96 prosent i 2019.

Foreløpig årsresultat ble et teknisk resultat på 825 millioner kroner, ned fra 1005 millioner. Samtidig styrket combined ratio seg til 97 prosent for 2020, opp fra 91 prosent i 2019.

Premieinntektene økte med 18 prosent på årsbasis til 5562 millioner kroner i fjerde kvartal, en vekst på 18 prosent. Driftsresultatet før amortisering i fjerde kvartal ble 175 millioner kroner og 204 millioner kroner for året.

Storebrand Livsforsikring

Storebrand Livsforsikring fikk et resultat før amortisering i fjerde kvartal 2020 på 760 millioner kroner. Tilsvarende resultat for 2020 var 1707 millioner.

Resultat før skatt ble 665 millioner kroner i kvartalet og 1336 millioner for 2020.

Premieinntekter og administrasjonskostnader endte på 895 millioner kroner i kvatalet, 30 millioner mer enn i samme periode i 2019. Årsinntekten ble 3476 millioner kroner, opp fra 3332 millioner i 2019. Justert for valutasvingninger var veksten null.

Den hovedsakelige bidragsyteren til veksten i virksomheten er en økning i forvaltningskapitalen i Savings-virksomheten, altså innskudd og fondskjøp fra kunder.

Storebrand kan miste 230 millioner kroner i gebyrinntekter

Storebrand-sjefen berømmer de ansatte for det gode kvartalsresultatet

Storebrand Bank fikk kostnadssmell etter internt oppkjøp

Storebrand Livsforsikring med kraftig styrking av bunnlinjen

Storebrand med vekst i kjernevirksomhet og forvaltningskapital 

Mer fra FinansWatch

– Bulder Bank skal alltid vera ein utfordrar

– Vi skal halde på utfordrarposisjonen og vil heile tida søkje etter nye måtar og løyse kundane sine utfordringar på, seier direktør i Bulder Bank, Torvald Kvamme, til FinansWatch.

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch