FinansWatch

Finanstilsynet: Mange noterte foretak har vesentlige mangler i bærekraftsrapportering

Finanstilsynet har kartlagt 209 noterte foretak i ulike bransjer for å undersøke deres bærekraftsrapportering. Konklusjonen er at mange har vesentlige mangler i sin rapportering.

Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

– Tilgang til informasjon er viktig for at markedsaktørene skal kunne vurdere og prise risiko riktig, og for at kapitalmarkedene skal fungere effektivt, skriver Finanstilsynet i en pressemelding.

193 foretak har besvart spørsmålene i Finanstilsynets undersøkelse, som viser at 36 foretak slettes ikke rapporterer bærekraftsinformasjon overhodet.

Blant de 157 foretakene som svarer at de rapporterer bærekraftsinformasjon, er det 25 foretak som oppgir at de ikke har etablert retningslinjer og rutiner som integrerer bærekraft i deres løpende virksomhet.

Finansbransjen skiller seg ut med en av de høyeste andelene i denne svarkombinasjonen, med en andel på 24 prosent.

– God bærekraftsrapportering fra foretakene er nødvendig for at foretakets interessenter skal kunne vurdere den påvirkning virksomheten har på samfunn og miljø, og hvordan bærekraft påvirker foretakenes risikovurderinger og beslutningsprosesser, skriver Finanstilsynet.

Andre hovedfunn i kartleggingen er at foretakene i liten grad opplyser om vurderinger knyttet til risiko og vesentlighet. Undersøkelsen viser i tillegg at det er få foretak som opplyser om de finansielle konsekvensene av risiko knyttet til klimaendringer og bærekraft, og det er få foretak som tar hensyn til dette når de verdsetter eiendeler og forpliktelser.

Bransjene hvor det er høyest grad av styreinvolvering i arbeidet med å identifisere, håndtere og overvåke risiko relatert til bærekraft, er kommunikasjon- (60 prosent), energi- (55 prosent) og finansbransjen (50 prosent).

Svake forsikringsresultater i første halvår

Storebrand-direktør: – 2020 har så langt vært et spesielt krevende år  

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch