FinansWatch

Forsikring

Innlegg: Inkassobransjen må tenke nytt

Inkasso handler om at bedrifter skal få betalt for varer og tjenester de allerede har levert. Diskusjoner rundt likviditetsutfordringer for små og mellomstore bedrifter er vel så viktige som diskusjonen rundt gebyrstruktur ved inkasso for privatpersoner.

Sterk vekst for Tryg i Norge

Forsikringsselskapet Tryg fortsetter veksten og kan vise til et teknisk resultat for tredje kvartal på 442 millioner kroner.

Kommune må selv dekke vannskade

Ingen av de involverte forsikringsselskapene vil dekke en skade oppstått i et bygg som Vega kommune solgte tidligere i år. Nå skal saken opp til politisk behandling.

Dansk bransjeorganisasjon er skeptisk til norsk pensjonsordning

I løpet av 2021 har 1,5 millioner nordmenn fått sin egen pensjonskonto, hvor pensjonsopptjening fra både nåværende og tidligere jobber samles på et sted. Det er en ordning den danske bransjeorganisasjonen for forsikrings- og pensjonsselskaper, Forsikring & Pension, er skeptisk til.

1 - 25 av 780
Trial banner

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger