FinansWatch

Forsikring

Gjensidige: – Vi har en mye sterkere posisjon her hjemme enn ute

Mens Gjensidige er tilbake med milliardoverskudd på konsernnivå, falt lønnsomheten til forsikringsvirksomheten i både Sverige og Baltikum. Selv om dette utgjør de minste markedene til konsernet, mener finansdirektør Jostein Amdal at det ligger et stort potensial også utenfor Norge.

If betaler erstatning til skredofrene i Gjerdrum

If starter med å betale ut erstatning for de If-forsikrede sameiene som står innenfor bygge - og deleforbudet etter leirskredet i Gjerdrum. Erstatningsutbetalingene skjer før vurderingen av grunnforholdene er avklart.

Eika merker også den strenge vinteren

Det foreløpige forsikringsresultatet til Eika Gruppen er preget av værrelaterte skader, men viser som ventet betydelig sterkere tall enn i samme periode i fjor.

Gjensidige klar med nye kontorregler til høsten

Gjensidige gjennomfører et større prosjekt for å avgjøre hvordan arbeidshverdagen til de ansatte skal se ut etter pandemien. Hensynet til selskapets innovasjonsevne er et viktig tema i arbeidet.

Dfind: Å skulle oppbemanne kraftig skaper utfordringer for mange

Ørjan Gamst i Dfind har jobbet med rekruttering inn mot finanssektoren i en årrekke. Han mener at grensesnittet mellom finans og IT blir stadig tettere, noe som gjør at kravene til kandidatene blir mer diversifisert og det blir tøffere kamp om de gode tekniske profilene.

Siste Nytt