Tap i finansinntekter trekker resultatet kraftig ned for Grong Sparebank

Verdireduksjon i finansielle eiendeler og en økning i driftskostnader gir resultatnedgang for Grong Sparebank. 
Grong Sparebank. | Foto: Grong Sparebank
Grong Sparebank. | Foto: Grong Sparebank
av SYNNØVE PRYTZ BERSET

Grong Sparebank oppnådde en avkastning på egenkapitalen på 7,3 prosent i første kvartal 2023, ned 20,6 prosentpoeng fra 27,9 prosent i samme periode i 2022.

Eika-banken oppnådde et resultat etter skatt på 19,8 millioner kroner, ned fra 60,5 millioner kroner i fjor.

– Utsiktene for norsk økonomi er forbundet med usikkerhet knyttet til ulike makroforhold. Det er utfordringer knyttet til tilgjengelig arbeidskraft, høy prisvekst og økte renter. Dette vil kunne gi utfordringer for enkeltkunder, men ved utarbeidelsen av kvartalsregnskapet er situasjonen for de fleste av bankens kunder stabil. 

Konsernets netto renteinntekter ble 53,5 millioner kroner, mot 35,5 millioner i fjor. Konsernet hadde andre driftsinntekter på 19,2 millioner kroner, mot 17,6 millioner i fjor.

Regnskapsførte nedskrivninger og tap utgjorde kr -36,6 millioner i første kvartal, mot -31,9 millioner i fjor. 

Utlånsveksten de siste 12 månedene er 12,2 prosent. Totalt utlån ved utgangen av kvartalet var på 7751 millioner kroner. Innskuddsdekningen var på 86,96 prosent og ren kjernekapital var på 17,14 prosent.

Rentenetto utgjør 2,34 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 1,78 prosent på samme tidspunkt i fjor.

Banken sin kostnadsprosent ble 50,33 prosent i første kvartal, ned fra 60,06 prosent i samme periode i fjor.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå


Les også