Pengepolitisk rapport: Norsk økonomi avtar ikke som ventet

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache presenterte torsdag årets første pengepolitiske rapport. Norsk økonomi har stått imot rentehevingene hittil, og sentralbanken vil derfor heve rentebanen til nedkjølingen kommer. 
Sentralbanksjef Ida Wolden Bache la frem årets første pengepolitiske rapport torsdag. | Foto: Sebastian Holsen
Sentralbanksjef Ida Wolden Bache la frem årets første pengepolitiske rapport torsdag. | Foto: Sebastian Holsen

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache presenterte torsdag årets første pengepolitiske rapport samtidig som styringsrenten ble satt opp med 0,25 prosentpoeng til 3 prosent. 

Komitéen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har kommet frem til at det stadig er behov for en høyere styringsrente. De venter at renten vil øke til 3,5 prosent i sommer. 

«Det er stor usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen, men slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i mai», skriver Norges Bank i Pengepolitisk rapport 1/2023.

Norges Bank skriver videre i vurderingen at selv om kraftprisene har falt og konsumprisveksten er lavere enn man ventet i desember, er det også lavere arbeidsledighet og aktiviteten i økonomien har ikke falt like mye som man ventet. Derfor ser ikke komitéen noen grunn til å stoppe stimuleringen av økonomien gjennom styringsrenten ennå. 

«Går det slik vi nå tror, vil vi få inflasjonen ned til målet uten at mange blir stående uten arbeid. Vi venter at arbeidsledigheten vil øke noe, men fra et svært lavt nivå», skriver Norges Bank på .

Må heve mer

Sentralbanken venter at høyere lønnsvekst og en svakere krone enn ventet gjør at de må heve rentebanen mer enn de antok i desember, ved forrige pengepolitiske rapport. 

«Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Dersom kronen blir svakere enn lagt til grunn eller presset i økonomien vedvarer, kan det bli behov for en høyere rente enn vi nå anslår for å få inflasjonen ned mot målet. Dersom inflasjonen avtar raskere eller arbeidsledigheten blir høyere enn ventet, kan renten bli lavere enn anslått», skriver Norges Bank i en pressemelding.

Rentesatser gjeldende fra 24. mars 2023:

  • Styringsrente: 3,00 %
  • D-lånsrente: 4,00 %
  • Reserverente: 2,00 %


Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også