FinansWatch

Laveste vekst i husholdningenes gjeld på over 20 år

Økningen i husholdningenes gjeld falt til sitt laveste nivå på 20 år i oktober. Tolvmånedersveksten var ved månedsskiftet på 4,1 prosent.

Stigende renter er med på å gi oss den laveste utlånsveksten på 20 år. | Foto: NTB

Det er ned fra 4,3 prosent måneden før og den laveste tolvmånedersveksten som Statistisk sentralbyrå (SSB) har registrert for husholdningssektoren på 2000-tallet.

– Det kan se ut til at høyere rente demper låneiveren for husholdningene, sier seniorrådgiver Even Oppedal i Seksjon for finansmarkedsstatistikk i SSB.

Husholdningenes innenlandske lånegjeld utgjorde 4.134 milliarder kroner ved utgangen av oktober.

Mens husholdningene trekker tolvmånedersveksten ned, var det i oktober først og fremst ikke-finansielle foretak som trakk veksten opp. For den gruppen lå tallet på 7,8 prosent fram til utgangen av oktober, opp fra 7,1 prosent måneden før.

I samme periode har folk og næringsliv opplevd raskt stigende renter, samtidig som de må bruke en større andel av inntektene til å dekke økte kostnader.

Publikums innenlandske lånegjeld (K2) samlet steg til 6.950 milliarder kroner ved utgangen av oktober. «Publikum» består av både husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuneforvaltningen, ifølge SSB.

Tolvmånedersveksten var 5,2 prosent fram til utgangen av oktober, opp fra 5,1 prosent måneden før.

Mer fra FinansWatch

Skal rekruttere unge talenter til finansbransjen

– Vi ønsker å være den naturlige samarbeidspartneren når selskaper i finanssektoren skal se etter sitt neste talent. Det er attraktivt med et selskap som spesialiserer seg på «talent search» innenfor finanssektoren, ikke bare «den eldre garde», sier fersk leder Fanny Harg i Finanstalenter AS.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch