FinansWatch

Rindal Sparebank økte avkastning på egenkapitalen med 9,52 prosent

Høyere renteinntekter har ført til et godt kvartal for Rindal Sparebank på tross av tap i valuta og finansielle instrumenter.

Banksjef i Rindal Sparebank, Magne Bjørnstad. | Foto: PR / Rindal Sparebank

Rindal Sparebank oppnådde en avkastning på egenkapitalen på 12,40 prosent i andre kvartal 2022, opp 9,52 prosentpoeng fra 2,88 prosent i samme periode i 2021, det skriver banken i andrekvartalsrapporten.

– Resultatforbedringen sammenlignet med samme periode i fjor skyldes i all hovedsak høyere renteinntekter. De økte renteinntektene skyldes både høyere utlånsvolum, og økte marginer i forbindelse med stigende rentenivå. Resultatet fra verdipapirer og finansielle instrumenter er svakere enn på samme tid i fjor, mens driftskostnadene er noe høyere, forklarer banken i kvartalsrapporten.

Eika-banken oppnådde et resultat av ordinær drift etter skatt i andre kvartal på 7,2 millioner kroner, opp fra 5,7 millioner kroner i samme periode i fjor.

Konsernets netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i kvartalet ble 10,4 millioner kroner, mot 8,4 millioner i andre kvartal 2021. Konsernet hadde andre driftsinntekter i perioden på 5,5 millioner kroner, mot 6,2 millioner i samme periode i fjor.

Banken hadde et tap fra valuta og finansielle instrumenter på 2,1 millioner kroner mot en inntekt på 314.000 kroner i samme periode i fjor.

Utlånsveksten inkludert Eika Boligkreditt de siste 12 månedene er 8,91 prosent. Totalt utlån inkludert Eika Boligkreditt, var ved utgangen av kvartalet på 2506 millioner kroner. Innskuddsdekningen var på 87,0 prosent.

Rentenettoen utgjør 1,67 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 1,48 prosent på samme tidspunkt i fjor.

Rindal Sparebank sin kostnadsprosent ble 58,30 prosent i andre kvartal, ned fra 66,17 prosent i samme periode i fjor.

– Banken har hatt noe høyere bemanning i første halvår i år sammenlignet med samme periode i fjor, og har derfor noe økte lønnskostnader. Andre driftskostnader er omtrent på samme nivå som i første halvår 2021. Påløpte kostnader i forbindelse med bytte av datasentral er noe høyere enn på samme tid i fjor, mens øvrige kostnader er noe lavere, etter at det i første halvår i fjor ble utgiftsført noen sluttkostnader med ombygging av bankens hovedkontor, kommenterer banken i kvartalsrapporten.

Rindal Sparebank: – Det er ikke de heldigitale bankene som er vår største konkurrent

Sterk økning i avkastningen for Rindal Sparebank

Rindal Sparebank doblet utlånsveksten i 2021

Rindal Sparebank fikk god utlånsvekst i første kvartal

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch