FinansWatch

Hjemmekontor fremdeles utbredt i finanssektoren

Tallet på skriftlige avtaler om hjemmekontor har, på tvers av bransjer, doblet seg fra 2021. – Vi opplever at de fleste medarbeidere mener at fleksibiliteten er svært positiv, og det er mange som benytter seg av det, sier Hanne Hambo Eiken i Nordea Norge til Finansfokus.

HJEMMEKONTOR: Mange i finanssektoren benytter seg fremdeles av muligheten for fleksibel arbeidshverdag med hjemmekontor i deler av arbeidstiden. | Foto: Visma Enterprise/PR

Finansfokus har snakket med Nordea, DNB, Grong sparebank, Tryg og KLP angående deres praksis omkring hjemmekontor. Alle svarte at de har fremdeles en åpning for fleksibel arbeidshverdag med hjemmekontor i deler av arbeidstiden.

Men selv om mange setter pris på at det tilrettelegges for hjemmekontor har ingen av bedriftene behøvd å beordre folk tilbake til kontoret.

– De fleste ansatte har satt pris på å komme tilbake. Samtidig har vi som arbeidsgiver forsøkt å gjøre det attraktivt å komme tilbake, sier leder av avdelingen People i Nordea Norge, Hanne Hambo Eiken, til Finansfokus.

Et godt fotfeste

I rapporten «Hjemme-Borte-Uavgjort», ledet av forsker Mari Holm Ingelsrud ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI (OsloMet), intervjuet forskerne ansatte og ledere i 2021 og 2022 om praksisen med hjemmekontor under pandemien. De fant denne praksisen har fått et godt fotfeste i norsk arbeidsliv.

– Vi tror det vil fortsette slik. På tvers av bransjer ser vi at mange ansatte setter pris på fleksibiliteten. De sparer reisetid, får en friere hverdag og en større ro til å gjøre arbeidsoppgavene sine, sier Ingelsrud.

I rapporten kommer det fram at i februar 2022 hadde 27 prosent av ansatte i bank, finans og forsikring en skriftlig avtale om hjemmekontor med arbeidsgiver. Bransjen ble bare slått av ansatte i offentlig sentralforvaltning, hvor 30 prosent hadde en skriftlig avtale. Tallet på skriftlige avtaler har på tvers av bransjer doblet seg fra 2021.

Viktig å etablere arbeidstid

Ifølge Ingelsrud bør virksomheter se spesielt på det med å etablere arbeidstid.

– Under pandemien var det ingen ansatte som hadde fått retningslinjer på når de skulle jobbe. Folk fikk mer kontroll over sin egen tid, men risikoen er at det kan gå utover familietid eller fritid, særlig hvis kravene er høye, sier Ingelsrud, og påpeker at man heller ikke må glemme fordelene ved en kjapp prat på gangen eller over bordet på jobb.Hjemmekontor fremdeles utbredt i finanssektoren

– En får med seg mange flere nyanser når en er sammen enn når en bare ser hverandre over Teams.

Danske Bank går for hybrid arbeidsdag

Vil ha klarhet i yrkesskadedekning på hjemmekontor: – Du skal føle deg like trygg på hjemmekontoret som på kontoret

Tastefeil på hjemmekontor førte til ras på europeiske børser

Mer fra FinansWatch

Norges Bank tilbyr F-lån

Mandag skriver Norges Bank på sine sider at det kommer nye tiltak for å dempe svingningene i pengemarkedsrentene.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch