FinansWatch

Mener norske banker diskriminerer

Organisasjonen mot Offentlig Diskriminering (OMOD) mener bankene forskjellsbehandler kunder på bakgrunn av etnisitet. Ola Honningdal Grytten, professor ved NHH, mener slik diskriminering foregår.

Foto: Colourbox

NRK skriver at Akhenaton de Leon, daglig leder i Organisasjonen mot Offentlig Diskriminering (OMOD), har sendt klage til regjeringen. I klagen som NRK gjengir deler av, heter det at OMOD har «blitt kontaktet av flere eiendomsmeglere som over tid har gitt uttrykk for at det finnes diskriminering/forskjellsbehandling når det gjelder hvordan finansielle institusjoner bevilger boliglån».

Leon ønsker nå at regjeringen skal bidra til forskning på dette, slik at man får oversikt over hvordan situasjonen er i Norge.

NHH-professor Ola Honningdal Grytten sier til NRK at han også har sett at banker i Norge diskriminerer basert på etnisitet og religion.Han sier folk med religiøs- eller minoritetsbakgrunn flere ganger har henvendt seg til ham etter å ha fått avslag på lån-søknader.

– Gitt samme vilkår som andre, får man ikke like lett lån, sier Grytten.

– Det er vanskelig å si om det er bevisst eller ubevisst, men det foregår, sier Grytten videre. Han er enig med OMOD i at dette må forskes på.

Overfor NRK framholder Grytten at årsaken kan være at bankene er redde for å tape penger, og at bankene lett kan tenke at visse grupper har tendens til mislighold, dersom banken har opplevd dette fra enkeltpersoner eller grupper tidligere.

Finans Norge skriver i en e-post til NRK at de ikke er kjent med at det foregår slik diskriminering. Men organisasjonen er enig med OMOD og Grytten om at det må forskes på dette.

Storebrand ekskluderer spillselskap

Nordea må betale etter at kunde ble utsatt for svindel

Zdata får ny juridisk leder

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch