FinansWatch

Utsetter planlagt nedsalg av egenkapitalbevis

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør utsetter det varslede nedsalget av egenkapitalbevis på grunn av uro i finansmarkedene.

– Med bakgrunn i den senere tids betydelige uro i finansmarkedene har Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør informert Sparebanken Sør om at den ikke har funnet det forsvarlig å gjennomføre det planlagte nedsalget nå, heter det i en børsmelding fra stiftelsen.

– Det er fortsatt planer om et betydelig nedsalg. Stiftelsen vil følge markedsutviklingen nøye fremover og gjøre en ny vurdering når markedsforholdene ligger til rette for det, skriver stiftelsen videre.

De viser til tidligere børsmeldinger «vedrørende konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital og planlagt nedsalg av egenkapitalbevis fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør».

Sparebanken Sør har gjennomført konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital. Egenkapitalbevisbrøken vil etter konvertering øke fra 15,0 % til 40,0 % og de nyutstedte egenkapitalbevisene er allerede overført til Stiftelsen.

Pareto Invest flytter egenkapitalbevis i norske banker for 1,3 milliarder kroner

Banksjef fratrer på dagen

Sparebank 1 SMN og Sparebank 1 Søre Sunnmøre har inngått intensjonsavtale om sammenslåing

Mer fra FinansWatch

– Karbonprising viktigste virkemiddel

– Det viktigste er å ha en ambisiøs klimapolitikk. Vi må ha mer tydelige og bindende reduksjonsmål for bedriftene, sier sjefanalytiker Thina Saltvedt i Nordea.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch