FinansWatch

Dommere med kritikk av etterforskningen i bedrageri-sak

Dommerne i Indigo Finans-saken er kritiske til flere sider av hvordan saken er blitt håndtert.

Foto: Aleksander Losnegård

Torsdag kom dommen i saken der to tidligere topper i Indigo Finans ble frikjent for grovt bedrageri, samt flere andre forhold knyttet til verdipapirhandelloven, som DN omtaler.

Retten slår fast at de to ikke har gjort seg skyldig i lovbrudd, og mener også at flere av forholdene den ene var tiltalt for, var foreldet og at det derfor ikke skulle vært tatt ut tiltale for disse, skriver DN.

Fredag skriver avisen at dommerne er kritiske til både etterforskningen, påtalemyndighetens tiltalebeslutning, måten saken ble ført for retten og Finanstilsynets håndtering av den.

«Retten bemerker at det ikke er fremlagt noe dokumentbevis, eller vært ført noe vitne, som konkret indikerer at noen av de tiltalte i samtid visste eller forsto at det foregikk ulovlig virksomhet», heter det i dommen, ifølge DN.

Det er Jarle Dørum Karlsson (54) og Håkon Kaland (56) som er frikjent i Oslo tingrett.

Karlsson var tidligere styreleder i Indigo Finans og Kaland var daglig leder i selskapet. Indigo Finans var et investeringsselskap som overtalte private investorer til å investere i eiendomsprosjekter. Men Indigo hadde ikke konsesjon fra Finanstilsynet til slik virksomhet, og drev dermed ulovlig. Indigos eiere førte heller ikke noen kontroll med virksomheten og den etterlevelsesarbeid.

Indigo Finans-topper frikjent i bedragerisak

Utsetter fristen for innmelding av russiske innskudd

Hun blir ny toppsjef i KLP Banken

Mer fra FinansWatch

– Karbonprising viktigste virkemiddel

– Det viktigste er å ha en ambisiøs klimapolitikk. Vi må ha mer tydelige og bindende reduksjonsmål for bedriftene, sier sjefanalytiker Thina Saltvedt i Nordea.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch