Gode resultater i investeringer i Sparebank 1-gruppen gir Østfold Akershus resultatforbedring

Forskjellige investeringer i Sparebank 1-gruppen hjelper SB1 Østfold Akershus med et godt 2021 der banken øker antall årsverk.
Administrerende direktør Arild Bjørn Hansen hos Sparebank 1 Østfold Akershus. | Foto: SpareBank 1 Østfold Akershus
Administrerende direktør Arild Bjørn Hansen hos Sparebank 1 Østfold Akershus. | Foto: SpareBank 1 Østfold Akershus

Sparebank 1 Østfold Akershus oppnådde en avkastning på egenkapitalen på 11,6 prosent i 2021, opp 1,1 prosentpoeng fra 10,5 prosent i 2020.

Resultat etter skatt i 2021 ble 442 millioner kroner, opp fra 369 millioner kroner i samme periode året før.

«Resultatforbedringen i ordinær drift skyldes reduserte nedskrivninger på utlån samt høyere netto renteinntekter fra utlånsvirksomheten. Resultatforbedringen i resultat før skatt skyldes i tillegg høyere resultat fra investeringen i SpareBank 1 Gruppen, salg av aksjer til og implementering av SpareBank 1 Helgeland i SpareBank 1-samarbeidet og flytting av eierskapet i SpareBank 1 Forvaltning AS fra Samarbeidende Sparebanker til eierbankene.», skriver banken i sin børsmelding.

Konsernets netto renteinntekter ble 428 millioner kroner, mot 428 millioner i 2020. Konsernet hadde andre driftsinntekter i perioden på 361 millioner kroner.

Utlånsveksten de siste 12 månedene er 7,1 prosent. Banken skriver i sin rapport at utlånsporteføljen mot bedriftsmarked har fortsatt å øke i 2021, uten av banken har tatt på seg mer risiko.

Rentenettoen utgjør 1,37 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 1,27 prosent i 2020.

Fjerde kvartal

Sparebank 1 Østfold Akershus oppnådde en avkastning på egenkapitalen på 9,8 prosent i fjerde kvartal 2021, ned 1 prosentpoeng fra 10,8 prosent i samme periode i 2020.

Resultat etter skatt i fjerde kvartal ble 98 millioner kroner, likt som i samme periode året før.

Konsernets netto renteinntekter i kvartalet ble 118 millioner kroner, mot 107 millioner i fjerde kvartal 2020. Konsernet hadde andre driftsinntekter i perioden på 94 millioner kroner.

Sparebank 1 Østfold Akershus sin kostnadsprosent ble 47,6 i fjerde kvartal, opp fra 46,8 prosent i samme periode året før.

«Kostnadene for 2021 er i hovedsak på linje med i fjor. Antall årsverk er noe høyere og dette kombinert med lønnsvekst trekker kostnadene noe opp.», skriver banken. I tillegg pekes det på økt satsing på eiendomsmelding.

Antall årsverk er økt fra 211,5, til 216,5 over bankens syv kontorer.

Styret i banken foreslår utbytte for året 2021 på 16,20 kroner per egenkapitalbevis, totalt 201 millioner kroner. Det er tilsvarende 50 prosent av egenkapitalbeviseiernes andel av overskuddet i morbank.

I tillegg foreslår styret utdeling av gaver på 14 millioner kroner.

«I 2022 vil motsyklisk buffer øke med til sammen 1,00 prosentpoeng til 2,0 prosent ved utgangen av året. I tillegg vil systemrisikobufferen økes med 1,50 prosentpoeng til 4,5 prosent. Som følge av dette har konsernet økt sitt krav til ren kjernekapitaldekning til 16,5 prosent ved utgangen av 2022. Konsernet har en soliditet som ligger langt over dette kravet i dag.», skriver banken.

Forventer bedre resultat i 2022: – Det må det bli

Eika: Aksjene fra utbryterbankene skal skape en mer rettferdig eierfordeling

Skagerrak Sparebank leverer et godt resultat etter at de nye filialene har fått fotfeste

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også