Undersøkelse: Sparebankene vil dele ut minst 1,8 milliarder i år

– Bankene bør være mer oppmerksomme på sammenhengen mellom gode resultater for sparebankene og størrelsen på gaveutdelingene fra sektoren, mener Sparebankforeningen.
Direktør i Sparebankforeninen, Iman Winkelman. | Foto: Virke
Direktør i Sparebankforeninen, Iman Winkelman. | Foto: Virke

Blant medlemmene som har besvart en fersk spørreundersøkelse fra Sparebankforeningen, oppgir 44 prosent at de forventer økte utdelinger til allmennyttige formål i år.

Snitt på 23,3 millioner per virksomhet

Halvparten av de spurte oppgir at de forventer at egne utdelinger vil ligge på samme nivå som fjoråret, mens knappe syv prosent forventer en reduksjon eller oppgir «vet ikke» som svaralternativ.

68 prosent av dem som ble spurt svarte i undersøkelsen, som ble utført i januar i år.

Summen av de anslåtte utdelingene fra sparebankene og sparebankstiftelsene beløper seg ifølge tall fra undersøkelsen samlet sett til minst 1,8 milliarder kroner i 2022. Dette gir en gjennomsnittlig utdeling per virksomhet på 23,3 millioner kroner i år, ifølge Sparebankforeningen. Mer enn fire av ti medlemmer forventer at de vil dele ut mer til gode formål sammenlignet med året før.

Ettersom deler av medlemsmassen ikke besvarte undersøkelsen, og  mange medlemmer oppgir en forventning om økte utdelinger i 2022,  mener foreningen at de samlede gavetildelingene sannsynligvis vil ligge i sjiktet 2 – 2,5 milliarder kroner i år.  

Alle landets 92 sparebanker er medlem i foreningen, samt 34 sparebankstiftelser.

Gode resultater = større utdelinger

Tall for 2021 foreligger først etter utløp av fristen for innsending av årsregnskap for fjoråret.  I 2020 beløp sparebebanksektorenens samlede utdelinger seg til drøyt 2,3 millarder.

Fire av ti i undersøkelsen mener også at gode resultater og størrelsen på gaveutdelingene henger sammen.  Selv om denne sammenhengen ikke er dokumentert på enkeltbanknivå, er det det for sektoren som helhet, opplyser leder i Sparebankforeningen, Iman Winkelman, til FinansWatch.

Han mener det foreligger et uforløst potensial for ytterligere oppmerksomhet om sammenhengen mellom gode resultater for sparebankene og størrelsen på gaveutdelingene fra sektoren.

– Sparebanksektorens samlede mulighet for å bevare og forsterke sin posisjon som en av Norges viktigste støttespillere for frivillig sektor, avhenger av at sparebankene lykkes med å ta vare på sin sterke konkurranseposisjon i det norske markedet. 

– Vi opplever samtidig at det fortsatt foreligger et uforfløst potensial for å gjøre enda flere kunder oppmerksomme på at det er en sammenheng mellom sparebankenes posisjon og sektorens mulighet til å støtte allmennyttige formål. Velger du å være kunde i din lokale eller regionale sparebank, ja så bidrar du også til at banken har mulighet til å bidra til bolyst, trygge oppvekstmiljø og gode lokalsamfunn gjennom sine gaveutdelinger. Dette budskapet må tydelig frem både fra våre medlemmer og fra oss som forening, sier Winkelman i en melding.

  • 61 prosent av dem som svarte, mener at lokale lag og foreninger som mottar gaveutdelinger fra sparebanksektoren, spiller en viktig rolle når det gjelder å bevare og øke interessen for lokal bosetting.
  • Litt over halvparten av de spurte mener at lokale lag og foreninger som mottar gaveutdelinger, bidrar til å bevare sparebankens markedsgrunnlag gjennom å synliggjøre sparebanken lokalt i eget markedsområde.

Sbanken setter opp renten: – Mange tusen nye kunder

Norsk takst om selgerforsikring: – Nødt til å bli en reduksjon i premien 

Finans Norge: – Det er ikke bare storm og uvær som fører til flere store forsikringshendelser

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også