FinansWatch

FNI-indeksen svakt opp mot trend igjen

FNI-indeksen, som bruker mediedata for å måle tilstanden i norsk økonomi, falt betydelig gjennom november. Men fallet ser ikke ut til å vedvare.

Figuren viser utviklingen i FNI-indeksen fra 2016 frem til i 31. desember. | Foto: BI

FNI-Indeksen (Financial News Index) er konstruert av analysebyrået Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI, og er oppdatert med nye tall til og med 31. desember 2021.

– Gjennom store deler av høsten har indeksen signalisert en konjunkturutvikling omtrent på trend. Fra midten av november falt indeksen betydelig. I desember ser imidlertid dette fallet ut til å avta, og indeksen reverserer nå svakt opp mot trend igjen. Usikkerheten i estimatene er imidlertid stor, som den har vært gjennom store deler av pandemiperioden, uttaler førsteamanuensis Leif A. Thorsrud ved Handelshøyskolen BI, i en pressemelding.

Hovedideen bak FNI-indeksen, som måler tilstanden i norsk økonomi daglig, er at jo mer intensivt et gitt tema er dekket av media på et gitt tidspunkt – jo mer sannsynlig er det at dette temaet representerer noe av betydning for økonomiens utvikling nå og fremover.

  • Indeksen er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder, og nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks.
  • Den gjennomsnittlige verdien til FNI er sentrert rundt 0. Tiltagende mer positive verdier tyder på tiltagende bedre enn gjennomsnittlige konjunkturer. Motsatt, tiltagende lavere verdier tyder på tiltagende dårligere enn gjennomsnittlige verdier, heter det fra BI og Retriever.

Nils Christian Øyen: – Privatmarkedet utgjør en større andel av overskuddet enn tidligere for regionbankene

Sjeføkonom: Strømprisen gjør det usikkert for renteheving

Sættem er kritisk til regjeringens forslag om IPS-ordningen: – Å redusere denne ordningen er urettferdig og uklokt 

Mer fra FinansWatch

Pensjonssparing: Flere skrur på «Is i magen»

Med funksjonen «Is i magen» i Kron-appen kan kundene følge med på hvordan nyhetsbildet påvirker investeringene deres. – Dette for å hjelpe kunden å nettopp ha is i magen opp mot opprinnelig spareplan, sier Emma Tryti i Kron.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch