Finanstilsynet: Frykter kraftig prisvekst skal gi rentesjokk

Kraftig prisvekst internasjonalt kan påføre norsk økonomi en skikkelig smell, advarer Finanstilsynet i sin rapport om hvor sårbare norske banker er.
Finanstilsynet i Oslo. | Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Finanstilsynet i Oslo. | Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
NTB-Steinar Schjetne

– Dersom den økte inflasjonen skulle vedvare eller tilta, kan det gi behov for en kraftig pengepolitisk innstramming i mange land. Dette vil i så fall også påvirke norsk økonomi og det norske finansielle systemet, som er sårbart ved sterk renteoppgang, sier direktør Morten Baltzersen i Finanstilsynet.

Han la torsdag fram rapporten Finansielt utsyn, tilsynets halvårlige gjennomgang av hvor sårbart det norske finansielle systemet er for endringer i økonomien.

Baltzersen påpeker at det er «utbredt frykt» for at den allerede høye inflasjonen hos flere av våre handelspartnere skal feste seg og tilta. Tiltak ute for å tøyle en galopperende prisvekst, kan ramme norsk økonomi hardt.

– Rentebelastningen lav, men husholdningene er sårbare ved kraftig renteoppgang, sier han.

Betydelig fallhøyde

En kraftig pengepolitisk innstramming vil innebære at rentene må opp. Her i landet har bankene bygd opp «en betydelig fallhøyde», ifølge Finanstilsynet, som poengterer at den største trusselen mot finansiell stabilitet er høy og voksende gjeld i husholdningene kombinert med rekordhøye eiendomspriser.

– Dersom vi skulle få betydelig i stress, i form av kraftig renteoppgang på grunn av økt ledighet, fall i boligprisene og lavere lønnsinntekter, må bankene regne med vesentlig økte tap på utlån, sier Baltzersen.

USA og Tyskland har en inflasjon på over 6 prosent nå, blant annet på grunn av høye energipriser, knapphet på arbeidskraft, økte fraktkostnader og flaskehalser i produksjon. Men også den underliggende prisveksten er på et høyt nivå.

Vi kan ikke ta det for gitt at alt dette er forbigående, ifølge direktøren.

Omikron skaper frykt

Den økonomiske oppgangen i norsk og internasjonal økonomi reduserer faren for finansiell ustabilitet på kort sikt, men det er betydelig usikkerhet om pandemiens videre forløp, understreker tilsynet.

Økt smittespredning og frykt for skadevirkningene av virusvarianten omikron har denne uka skapt store svingninger på verdens børser.

Norge og flere andre land har i varierende grad trappet opp smittevernet i forsøk på å få smittespredningen under kontroll. Uttalelser fra Moderna-sjefen har dessuten skapt en viss tvil om de nåværende koronavaksinenes effekt mot den nye varianten.

– Den utviklingen vi ser både internasjonalt og i Norge, representerer en usikkerhet vi må ta høyde for når vi vurderer stabiliteten i det finansielle systemet, sier Baltzersen. Han maner bankene til å ta høyde for at det fortsatt er betydelig usikkerhet om den økonomiske utviklingen.

– God soliditet er avgjørende for bankenes evne til å bære utlånstap og yte lån til kredittverdige kunder i nedgangstider, sier han.

Finansforbundet er skuffet over statsbudsjettet: – Vi hadde ikke regnet med noe annet

Finans Norge om budsjettforliket: – Uhyre trist

Lokalbank-alliansen vil bistå ASbank: – Det er viktig for alliansen å stille opp 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også