FinansWatch

Ørskog Sparebank merker økte kapitalkostnader

Ørskog selger flere billån og forsikringer enn før og hever lønnsomheten i tredje kvartal. Men de har også flyttet flere lån til Eika Boligkreditt for å spare egen balanse.

Arkivbilde. Ørskog Sparebank.

Ørskog Sparebank oppnådde en avkastning på egenkapitalen på 7,25 prosent i tredje kvartal 2021, opp 1,59 prosentpoeng fra 5,66 prosent i samme periode i 2020.

Resultat etter skatt i tredje kvartal ble 7,52 millioner kroner, opp fra 5,11 millioner i samme periode i fjor.

Konsernets netto rente- og provisjonsinntekter i kvartalet ble 12,8 millioner kroner, mot 11,9 millioner i tredje kvartal 2020.

«Med det låge rentenivå ein har hatt det siste halvanna året har det vore utfordrande å skape lønnsam vekst i bankinnskot, og banken har difor finansiert dei fleste utlån gjennom Eika Boligkreditt», skriver banken i rapporten.

Utlånsveksten de siste 12 månedene er 9,25 prosent.

Ørskog sparebank sin kostnadsprosent ble 56,9 prosent i tredje kvartal. Det er noe lavere enn på samme tid i fjor, til tross for at banken har flere ansatte nå.

«Mellom anna syner andelen digitalt signerte lån, og kjøp av spareavtalar som kundane sjølv har teikna ein auke i kvartalet. Dette frigjer tid til at banken kan jobbe meir proaktivt med oppfølging og rådgjeving til kundane», heter det i rapporten.

Bokførte tap på utlån og garantier utgjorde 2,04 millioner kroner i kvartalet, 800.000 kroner lavere enn i fjor. Tapsprosenten er 0,08 prosent av brutto utlån.

Et Sparebank 1-arrangement førte til oppvaskmøte mellom Finanstilsynet og Finansdepartementet

Banksjef: – Vi eier ikke kunderelasjonen

Svakere resultater preget av oppkjøpsprosessen for Sbanken 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch