Positiv utvikling i netto provisjoner holder resultatet til Jæren Sparebank på det jevne

Økte provisjoner fra Eika Boligkreditt hjalp Jæren Sparebank til å fortsette et godt år, men kvartalet ble litt ned fra i fjor.
Jæren Sparebank ser et godt grunnlag for videre vekst i Jæren. | Foto: Google Maps
Jæren Sparebank ser et godt grunnlag for videre vekst i Jæren. | Foto: Google Maps

Jæren Sparebank oppnådde en avkastning på egenkapitalen på 5,5 prosent i tredje kvartal 2021, ned 0,6 prosentpoeng fra 6,1 prosent i samme periode i 2020.

Resultat etter skatt i tredje kvartal ble 28,4 millioner kroner, ned fra 29,5 millioner i samme periode i fjor.

«Reduksjonen i resultat skyldes i hovedsak noe høyere driftskostnader. Vi ser en positiv utvikling innenfor netto renter og netto provisjoner i forhold til samme kvartal i fjor. Misligholdet er på et lavt nivå sammenlignet med i fjor. Utviklingen i rentemargin er relativt stabil siste kvartaler», skriver Jæren Sparebank i sin kvartalsrapport.

Totalt for året er det en økning i resultat, der banken skriver at økningen skyldes i hovedsak reversering av tidligere tapsavsetninger. I tillegg til positiv utvikling i netto provisjoner.

«Netto provisjonsinntekter pr. 30.09.2021 utgjør kr 66,8 mill. (kr 56,4 mill.). Provisjoner fra Eika Boligkreditt (EBK) viser kr 30,9 mill. ved utgangen av 3. kvartal mot kr 23,2 mill. på samme tid året før. Økningen skyldes i hovedsak lavere snittpris inn til banken sammenlignet med fjoråret.», skriver banken.

Konsernets netto renteinntekter i kvartalet ble 56,4 millioner kroner, mot 52,9 millioner i tredje kvartal 2020.

Utlånsveksten de siste 12 månedene er 5,2 prosent.

Jæren Sparebank sin kostnadsprosent ble 50,3 prosent i tredje kvartal. Bankens langsiktige mål er en kostnadsandel under 42 prosent. Ved utgangen av tredje kvartal var kostnader i forhold til inntekter på 46,4 prosent.

«Banken er i en god posisjon når det gjelder marked, likviditet og soliditet. Grunnlaget er solid for å kunne videreutvikle posisjonen som lokalbanken for Jæren i tiden som kommer.», avslutter banken sin rapport med.

Banksjef: – Vi eier ikke kunderelasjonen

Askim og Spydeberg: Det er klart det koster å bytte allianse

Styrene har vedtatt bank-sammenslåing  

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også