FinansWatch

Skagerrak Sparebank utreder opprettelse av sparebankstiftelse

Styret i Skagerrak Sparebank foreslår å konvertere 500 millioner kroner fra bankens grunnfondskapital til eierandelskapital vederlagsfritt til en eventuell sparebankstiftelse.

Skagerrak Sparebanks kontor i Kragerø. | Foto: Google Maps

Styret i Skagerrak Sparebank har, basert på beslutningen i bankens representantskap den 23.mars 2021, igangsatt arbeidet med å vurdere etablering av en sparebankstiftelse, det skriver banken i en børsmelding.

Foreløpig anbefaling og forslag til videre arbeid vil bli lagt frem for bankens representantskap den 19. oktober. Styret har i sin anbefaling foreslått å konvertere 500 millioner kroner fra bankens grunnfondskapital til eierandelskapital vederlagsfritt til Sparebankstiftelsen Skagerrak – Bamble og Kragerø som eventuelt etableres i forbindelse med konverteringen.

Saken vil bli forelagt for representantskapet 19 oktober i år, men det legges opp til at endelig vedtak fattes i mars neste år.

Bakgrunnen for forslaget om konvertering er ønske om økt fleksibilitet når det gjelder bankens kapitalstruktur.

Forskjellig praksis i hvilke betingelser bankene tilbyr på fastrentelån

Rangering: BI-økonomer kommer raskt i jobb etter utdanning

Forsikringsselskap melder om god kapasitet 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch