FinansWatch

Husbanken får «distriktsdispensasjon» for egenkapitalkrav

For å sikre finansiering av gode boliger i distriktene har Husbanken fått anledning til å lette på kravet om 85 prosent egenkapital.

Illustrasjonsbilde. Husbanken har økt adgang til å fullfinansiere boliger i distrikter med markedssvikt i boligmarkedet. | Foto: Husbanken

Husbanken har fått anledning til å lette på kravet om 85 prosent egenkapital, utover det normale slingringsmonnet, for å stimulere til bygging av boliger i distrikter hvor teknisk verdi på en bolig gjerne overstiger markedsverdien.

– Husbanken kan lette på regelen om belåningsgrad på maksimalt 85 prosent i kommuner der private banker i liten grad finansierer nybygging fordi markedsverdien av nybygde boliger gjennomgående er lavere enn byggekostnadene, forteller avdelingsdirektør Helene Jordheim i Husbanken region øst til bransjeavisen Byggmesteren.

Banken har også fått i oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet å sørge for at denne adgangen til lettelser blir kjent blant kommuner og utbyggere.

– Dette er en stor nyhet som får betydning for mange boligbyggere og boligkjøpere rundt om i Distrikts-Norge. Vi har jobbet lenge for å få til en løsning på finansiering av boliger i de vanskeligst stilte kommunene. Egenkapitalkravet i boliglånsforskriften, som er tilpasset markedet i sentrale strøk, har hindret folk fra å kjøpe bolig fordi salgsverdien er lavere enn byggekostnadene, erklærte administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening da nyheten ble lansert på Boligkonferansen.

Det er likevel ikke fritt frem for banken å avvike fra kravene i Utlånsforskriften. Prosjektene må enten gjelde startlån eller økt boligkvalitet, eller en kombinasjon av de to. Det må også være rimelig risiko knyttet til betjening og økonomien i prosjektet. Regionen må også vise til markedssvikt i boligmarkedet.

Husbanken sier de ikke har en egen pott til dette formålet.

– Vi har ikke øremerkede midler, men har ikke brukt opp årets lånerammer. Skulle det bli stor etterspørsel, vil vi vurdere å drøfte med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om midler skal øremerkes, sier Jordheim.

Sparebanen Møre: – Det viktigste nå er å ta initiativ

Bankstudien 2021: Kundetilfredsheten faller ytterligere i bedriftsmarkedet

EPSI: Sbanken er igjen banken med mest fornøyde kunder 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch