Renta blir liggende på null prosent

Alt går tilsynelatende etter planen i norsk økonomi, selv om nye virusvarianter skaper usikkerhet for Norges Bank. Om en måned skal styringsrenta trolig opp.
Sentralbanksjef Øystein Olsen hold, ikke uventet, renten på null på torsdagens rentemøte. | Foto: Torstein Bøe / NTB
Sentralbanksjef Øystein Olsen hold, ikke uventet, renten på null på torsdagens rentemøte. | Foto: Torstein Bøe / NTB
NTB-Steinar Schjetne

Den økonomiske utviklingen har vært om lag som anslått i junirapporten. Gjenåpningen av samfunnet har gitt en markert oppgang i aktiviteten, og arbeidsledigheten har falt videre.

– Hvis det går slik vi ser for oss, blir styringsrenta satt opp i september, sier sentralbanksjef Øystein Olsen om rentebeslutningen som ble offentliggjort klokka 10 torsdag. Han foredro om utsiktene for norsk økonomi under Arendalsuka torsdag formiddag, og redegjorde kort for vurderingene rundt den siste rentebeslutningen.

– Det har gått vesentlig bedre med norsk økonomi enn man kunne frykte i mars 2020. Vaksinene kom raskere, håndteringen av helsekrisen i Norge ble bedre enn man kunne frykte og gjeninnhentingen av økonomien har skjedd raskere enn vi så for oss våren 2020. Dette var vurderinger vi gjorde i forrige Pengepolitisk rapport i juni. Enn så lenge holder vi oss til planen vi la da, sa Olsen.

Som ventet

Det var på forhånd en utbredt oppfatning at sentralbankens komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet ville holde styringsrenta uendret, basert på stadig tydeligere signalene fra sentralbanken. Renta er blitt holdt på null prosent siden 7. mai i fjor.

Økonomer NTB har snakket med, føler seg sikre på at renta skal opp fire ganger de neste tolv månedene – to ganger før nyttår og to ganger i første halvår neste år – slik at den neste sommer ligger 1 prosentpoeng høyere enn i dag.

Olsen gikk langt i å bekrefte et slikt scenario, men tok forbehold om at det kan skje uforutsette ting.

– Komiteen mener fortsatt det er behov for en ekspansiv pengepolitikk. Samtidig er forholdene i økonomien i ferd med å normaliseres. Det tilsier at det snart vil være riktig å heve styringsrenta fra dagens nivå, sier han.

Usikkerhet om nye varianter

Pandemiens videre utvikling og virkningen den vil ha på norsk økonomi, er imidlertid fortsatt en betydelig joker. Samtidig som høy vaksineringsgrad reduserer behovet for smitteverntiltak, mener rentekomiteen det ikke utelukkes at nye virusvarianter vil gjøre det nødvendig med nye innstramminger.

Inntil videre baserer sentralbanken seg på vurderingene til helsemyndighetene; når mesteparten av den voksne befolkningen er vaksinert, vil det ikke bli behov for noen ny nedstenging av samfunnet eller ekstraordinære rentegrep for å stimulere økonomien.

– Men det er en del usikkerhet rundt kjente virusmutasjoner, som deltavarianten, og eventuelt nye varianter. Så det knytter seg fortsatt usikkerhet til hvordan pandemien forløper videre, sa Olsen.

Venter kjøligere boligmarked

Den underliggende inflasjonen har avtatt og er under målet på 2 prosent. Økt aktivitet i norsk økonomi tilsier at inflasjonen etter hvert vil ta seg opp, venter sentralbanken.

Komiteen la vekt på at lave renter bidrar til å bringe produksjon og sysselsetting raskere tilbake mot mer normale nivåer. Det reduserer faren for at arbeidsledigheten fester seg på et høyt nivå og bidrar til å bringe inflasjonen tilbake mot målet.

Eiendomsmeglerne venter at prispresset i boligmarkedet vil avta over hele landet når normaliseringen av rentenivået etter alt å dømme starter om en måneds tid.

– Sentralbankens entydige signal om moderat renteheving fra september bidrar til den pågående avkjølingen av boligmarkedet. Dette gjør det noe enklere å etablere seg i boligmarkedet, og vi forventer at andelen førstegangskjøpere vil øke videre gjennom høsten, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Finanstilsynet: Kriminalitet og «geopolitiske forhold» er trender bransjen må følge nøye med på

Finans Norge etterlyser klare planer for forebygging av vær- og klimaskader

Kapitalforvaltere mener det er gråsoner i EUs grønnvaskings-regelverk 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også