FinansWatch

Tysnes Sparebank er utsatt for tøff konkurranse og ender med lavere renteinntekter i årets andrekvartal

Reduserte innlånspriser har ikke klart å demme opp for tøff konkurranse på utlån, det skriver Tysnes Sparebank i sin andre kvartalsrapport.

Foto: Tysnes sparebank

Tysnes Sparebank oppnådde en avkastning på egenkapitalen på 5,8 prosent i andre kvartal 2021, opp 0,3 prosentpoeng fra 5,5 prosent i samme periode i 2020.

Resultat etter skatt i andre kvartal ble 8,9 millioner kroner, opp fra 6,7 millioner i samme periode i fjor.

Konsernets netto renteinntekter i kvartalet ble 28,5 millioner kroner, mot 31,8 millioner i andre kvartal 2020.

– Rentenettoen er redusert fra fjoråret og rentemarginen er redusert til 1,8 prosent. Reduserte innlånspriser har ikke klart å demme opp for tøff konkurranse på utlån. Bankens utlånsportefølje for bedriftsmarkedet er redusert i siste kvartal, skriver banken i andre kvartalsrapporten.

Netto renteinntekter fra bedrifter var på 8,8 millioner kroner i andrekvartal, mot 9,6 millioner i samme periode i fjor. Netto renteinntekter fra privatmarkedet var på 19,7 millioner kroner, mot 22,2 millioner kroner i samme periode i fjor.

Utlånsveksten de siste 12 månedene er ifølge andre kvartalsrapporten «om lag» 3 prosent.

– Bankens driftskostnader er 3,3 millioner kroner høyere enn andre kvartal 2020. I tillegg har banken blitt løpende fakturert for byte av kjernebankløysing i Eika. Økte IT-kostnader i forbindelse med konvertering har gjort utslag på bankens kostnadsprosent som er 57,4 prosent ved kvartalsskiftet, skriver banken i andre kvartalsrapporten.

Tysnes Sparebank utdyper ikke hvilke banker som tar deres markedsandeler.

Sparebanken Sør: – Får viktige stordriftsfordeler av produktsamarbeid

Søgne og Greipstad Sparebank bedrer resultatet, mens tap på utlån har økt

SpareBank 1 Gudbrandsdal: – Vi har vært flinke til å kapre nye kunder 

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch