Sparebankstiftelsen DNB med støtte til flere prosjekter

Denne gangen er det 136,3 millioner kroner som fordeles på 30 prosjekter.
André Støylen er administrerende direktør i stiftelsen. | Foto: DNB
André Støylen er administrerende direktør i stiftelsen. | Foto: DNB

20 millioner til astronomi og naturfag: På Solobservatoriet på Harestua lærer barn og unge om astronomi og naturfag gjennom skolebesøk og leirskoleopphold.

10 millioner til dykkernes ryddeaksjon: Dykkeklubbene skal fortsette arbeide med å rydde søppel under vann de neste tre årene.

3,325 millioner kroner til ryddedugnader: Hold Norge Rent skal utvide arbeidet med opprydding av marint avfall i hele Norge.

1,03 millioner kroner til formidling om havforskning: Universitetet i Bergen skal gjennomføre et formidlingsprosjekt om havets tilstand og de viktigste bærekraftutfordringene knyttet til verdenshavene.

945.000 kroner til fossilvegg: Naturhistorisk museum ønsker å lage en vegg med fossiler som skal formidle kunnskap om økosystemet.

900.000 kroner til undervisning om bærekraft: Norges innsamlingsråd skal, i samarbeid med Nordic Screens, gjennomføre en undervisningspilot med utgangspunkt i læringsmålene for bærekraft i Kunnskapsløftet.

425.256 kroner til laksetrapp: Næs Jernverksmuseum har bygget en fiskepassasje som gjør det lettere for fisken å finne veien videre opp forbi Hammerdammen.

370.000 kroner til orienteringskart: MapAnt skal videreutvikle sine automatisk genererte orienteringskart over hele Norge.

14,2 millioner kroner til langsiktig satsing på tradisjonshåndverk: Satsingen «Håndverksløftet» har som mål å fremme statusen for håndverksfagene og bevisstgjøre folk på verdiene av tradisjonshåndverk. Talent Norge får støtte til talentsatsingen.

9,5 millioner kroner til styrking av fritidsklubbene og de unges medvirkning: Ungdom og Fritid (UoF) er landsforeningen for fritidsklubber over hele landet. I prosjektet «Med ungdom som ressurs» skal de sette i gang idéverksteder og kurs for å stimulere ungdommene til å skape aktiviteter på klubbene. Prosjektet som skal gå over 3 år.

3,6 millioner kroner til lokalhistorie til skoleelever: Gjennom prosjektet «Lokalhistorie i skolesekken» har Landslaget for lokalhistorie inspirert og støttet historielag over hele landet til å formidle lokal kulturarv til barn og unge. Støtten går til å videreføre arbeidet i «Til ungdommen», der historielag over hele landet kan få støtte til prosjekter for elever i ungdomsskolen eller videregående skoler.

3,27 millioner kroner til historiske vandreruter for barn og unge: Riksantikvaren og Den Norske Turistforening samarbeider om prosjektet «Historiske vandreruter». Prosjektet får støtte til aktiviteter, formidling og opplegg i Den kulturelle skolesekken for barn og unge. 

Tre millioner kroner til livsmestringsprogram: PitStop Norge har utviklet et livsmestringsprogram for å inkludere ungdom som har falt utenfor skole eller jobb. Programmet har eksistert i Bergen siden 2016 og skal nå etableres i Oslo.

 1,88 millioner kroner til demokratiskole: Ungdomsparlament dannes av representanter fra ulike kommuners ungdomsråd. Fundatum, som står bak programmet, får støtte til å gjennomføre Ungdomsparlamentet.

857.000 kroner til integrering av flyktninger og innvandrere: Digna får støtte til å utvikle en digital læringsplattform for å gi flyktninger og innvandrere økt informasjon om arbeidslivet i Norge slik at de kan kommer raskere i arbeid.

750.000 kroner til talekonkurranse: «Ta ordet!» er et undervisningsopplegg for videregående skoler og en talekonkurranse utviklet av Retorikkgruppen ved Informasjons- og medievitenskap på Universitetet i Bergen.

674.588 kroner til økt kompetanse om demokratiet og menneskerettighetene: Menneskerettighetsakademiet skal gjennomføre prosjektet «Human Rights Lens» for at elever ved videregående skoler fra ulike steder i landet skal reflektere rundt menneskerettslig og demokratisk tematikk relatert til eget nærmiljø.

500.000 kroner til løsninger for å bedre barn og unges livskvalitet: Impact StartUp får støtte til å gjennomføre akseleratorprogram denne høsten med mål om å bedre barn og unges livskvalitet.. 

488.000 kroner til pilotprosjekt for nærmiljøhus: SoCentral, Økologisk Norge og Drivhuset har gått sammen om et pilotprosjekt med mål om at Biermannsgården på Sagene i Oslo skal bli et nærmiljøhus fylt av aktiviteter for barn og unge

20 millioner kroner til økt mangfold innen idrett og kultur: Olympiatoppen og Talent Norge skal sammen jobbe for å få frem gode rollemodeller og ledere, og skape en kultur som skal bidra til en bedre kjønns- og minoritetsbalanse i idrett- og kultursektoren.

3,6 millioner kroner til basket som inkluderende fritidsaktivitet: Norges Basketballforbund har med «Inklubasket» skapt lavterskel aktivitetstilbud for barn og unge som også når de som vanligvis ikke deltar på en fritidsaktiviteter. Prosjektet skal videreføres i tre år.

3.373.540 kroner til Trygg i vann: Redningsselskapet skal undervise i livredning utendørs over hele landet i samarbeid med lokale skoler.

1,5 millioner kroner til senter for paraidrett: På Ranheim i Trondheim etableres landets første senter for paraidrett.

1,48 millioner kroner til trenerutvikling i bordtennis: Norges Bordtennisforbund setter i gang tiltak for å sørge for at flere ungdommer vil holde på lenger med idretten.

447.425 kroner til utvikling av unge ishockeydommere: Norges Ishockeyforbund skal satse på å utvikle unge dommere i klubbene, og sørge for at de ivaretas med utlånsutstyr.

120.000 kroner til bærekraft og idrett: Norges Idrettshøgskole starter opp studier innen bærekraft og idrett denne høsten. Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komité får støtte til at studiet kan tas på deltid av dem som allerede har etablerte verv og jobber innen idretten.

24,3 millioner kroner til å gjenskape Astruptunet: Sunnfjord kommune får støtte til å rehabilitere Nikolai Astrups hage og restaurere tunet til et kunstnerhjem-museum.

Fem millioner til klassisk musikkopplevelse for barn og unge: Det utvikles en audiovisuell opplevelse i Hunderfossen familiepark, basert på klassisk musikk. Musikkpedagogene Norge får støtte til utviklingen.

500.000 kroner til kunstnere som formidlere av kunsten: Kunsthallene i Norge skal gjennomføre et kunstnerledet formidlingsopplegg som skal turnere de norske kunsthallene.

300.000 kroner til oppdatering av miljøhåndbok for arrangører: Norske Konsertarrangører har i samarbeid med Øyafestivalen utviklet en miljøhåndbok for arrangører.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også