FinansWatch

Styreleder i 24SevenOffice retter skarp kritikk mot generalforsamlingen i Optin Bank

Styreleder Karl-Anders Grønland i 24SevenOffice kaller generalforsamlingen der selskapet hans ble nedstemt for en «teaterforestilling» som var full av bevisst feilinformasjon.

Advokat Karl-Anders Grønland er styreleder i 24SevenOffice. | Foto: Pressefoto

I slutten av forrige uke var det dramatikk rundt generalforsamlingen til Optin Bank, som er i alvorlig trøbbel. Både 24SevenOffice og Nordic Corporate Bank (NVB) er interesserte i å ta over selskapet for å slik skaffe seg konsesjonen som Optin inntil videre besitter.

På generalforsamlingen i Optin fikk NCB støtte fra 68 prosent av aksjonærene for et bud på aksjene i Optin. 24SevenOffice sitt forslag til løsning ble nedstemt, til stor overraskelse for sistnevnte. Nå sier styrelederen i Optin at det hele ikke gikk riktig for seg.

– Jeg har opplevd at folk har gitt feil informasjon på en generalforsamling. At en hel gruppe går sammen og feilinformerer har jeg aldri opplevd, sier styreleder Karl-Anders Grønland i 24SevenOffice til Shifter.

Han sier til Shifter at han hadde spurt aksjonærene om det var noen som hadde gitt forhåndsaksept til NCB, noe ingen bekreftet. I ettertid har han erfart at mange likevel skal ha gitt en slik forhåndsaksept.

Det betyr i så fall at de også hadde mistet stemmeretten sin, og at denne i realiteten var overdratt til NCB som kjøper. Hvis dette stemmer kunne hele avstemmingsprosessen vært unngått siden NCB i realiteten allerede hadde majoritet.

Grønland understreker at dersom flere av aksjonærene hadde mistet stemmeretten, og dermed ikke hadde brukt den, ville 24SevenOffice sitt tilbud vært det med mest oppslutning.

– Vi har tre måneder på oss å gå til gyldighetssøksmål, og få en beslutning som gir oss flertall på bakgrunn av at det ble gitt feil informasjon. Det gjør at resultatet av den generalforsamlingen vil være uklart i tre måneder. Det er litt uheldig for en bank som har en frist hos Finanstilsynet om to uker, sier Grønland.

Beholdt stemmeretten

Styreleder i Optin Bank, Trygve Christian Moe, besvarer beskyldningene slik:

«Vi kan ikke se at innvendingene som er reist har betydning for stemmerettsspørsmålet. Bankens juridiske rådgiver har bekreftet at kjøper og selger av en aksje i et allmennaksjeselskap kan avtale at selger kan utøve rettigheter som aksjeeier frem til disse går over til kjøper. I tilbudet fra Nordic Corporate Bank ASA er det avtalt at Optin-aksjonærer som aksepterer tilbudet beholder stemmerett og andre aksjonærrettigheter til oppgjør av tilbudet har funnet sted. Dette innebærer etter vår oppfatning at avstemningsresultatet som fremgikk av opptellingen i generalforsamlingen var korrekt.»

NCB på sin side har sendt søknad til Finanstilsynet om å få kjøpe Optin Bank. De mener avstemmingen var korrekt og at spørsmålet om forhåndsaksept kommer fra en udokumentert formulering i Finansavisen og at de derfor ikke legger vekt på problemstillingen.

Gjensidige vant pris for strategispill på app

Sparebanken Vest med ambisiøst grønt mål

SpareBank 1 SMN: Stort forenklingspotensial i compliance-arbeidet 

Mer fra FinansWatch

Danske Bank anket bedrageri-dom

Danske Bank i Norge ble i februar idømt å betale over 30 millioner kroner til et energiselskap etter at selskapet ble utsatt for direktørsvindel.

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch