FinansWatch

Styreleder i 24SevenOffice retter skarp kritikk mot generalforsamlingen i Optin Bank

Styreleder Karl-Anders Grønland i 24SevenOffice kaller generalforsamlingen der selskapet hans ble nedstemt for en «teaterforestilling» som var full av bevisst feilinformasjon.

Advokat Karl-Anders Grønland er styreleder i 24SevenOffice. | Foto: Pressefoto

I slutten av forrige uke var det dramatikk rundt generalforsamlingen til Optin Bank, som er i alvorlig trøbbel. Både 24SevenOffice og Nordic Corporate Bank (NVB) er interesserte i å ta over selskapet for å slik skaffe seg konsesjonen som Optin inntil videre besitter.

På generalforsamlingen i Optin fikk NCB støtte fra 68 prosent av aksjonærene for et bud på aksjene i Optin. 24SevenOffice sitt forslag til løsning ble nedstemt, til stor overraskelse for sistnevnte. Nå sier styrelederen i Optin at det hele ikke gikk riktig for seg.

– Jeg har opplevd at folk har gitt feil informasjon på en generalforsamling. At en hel gruppe går sammen og feilinformerer har jeg aldri opplevd, sier styreleder Karl-Anders Grønland i 24SevenOffice til Shifter.

Han sier til Shifter at han hadde spurt aksjonærene om det var noen som hadde gitt forhåndsaksept til NCB, noe ingen bekreftet. I ettertid har han erfart at mange likevel skal ha gitt en slik forhåndsaksept.

Det betyr i så fall at de også hadde mistet stemmeretten sin, og at denne i realiteten var overdratt til NCB som kjøper. Hvis dette stemmer kunne hele avstemmingsprosessen vært unngått siden NCB i realiteten allerede hadde majoritet.

Grønland understreker at dersom flere av aksjonærene hadde mistet stemmeretten, og dermed ikke hadde brukt den, ville 24SevenOffice sitt tilbud vært det med mest oppslutning.

– Vi har tre måneder på oss å gå til gyldighetssøksmål, og få en beslutning som gir oss flertall på bakgrunn av at det ble gitt feil informasjon. Det gjør at resultatet av den generalforsamlingen vil være uklart i tre måneder. Det er litt uheldig for en bank som har en frist hos Finanstilsynet om to uker, sier Grønland.

Beholdt stemmeretten

Styreleder i Optin Bank, Trygve Christian Moe, besvarer beskyldningene slik:

«Vi kan ikke se at innvendingene som er reist har betydning for stemmerettsspørsmålet. Bankens juridiske rådgiver har bekreftet at kjøper og selger av en aksje i et allmennaksjeselskap kan avtale at selger kan utøve rettigheter som aksjeeier frem til disse går over til kjøper. I tilbudet fra Nordic Corporate Bank ASA er det avtalt at Optin-aksjonærer som aksepterer tilbudet beholder stemmerett og andre aksjonærrettigheter til oppgjør av tilbudet har funnet sted. Dette innebærer etter vår oppfatning at avstemningsresultatet som fremgikk av opptellingen i generalforsamlingen var korrekt.»

NCB på sin side har sendt søknad til Finanstilsynet om å få kjøpe Optin Bank. De mener avstemmingen var korrekt og at spørsmålet om forhåndsaksept kommer fra en udokumentert formulering i Finansavisen og at de derfor ikke legger vekt på problemstillingen.

Gjensidige vant pris for strategispill på app

Sparebanken Vest med ambisiøst grønt mål

SpareBank 1 SMN: Stort forenklingspotensial i compliance-arbeidet 

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch