FinansWatch

SSB: Tror på normalisering av økonomien og renteheving i september

Statistisk sentralbyrå tror gjenåpningen av samfunnet vil gi et betydelig løft for norsk økonomi fremover. Det kommer også norske banker til gode.

SSB-forsker Thomas von Brasch. | Foto: Vidar Ruud / NTB

Den første renteøkningen kommer trolig allerede i september, heter det i en rapport om konjunkturtendenser som ble lagt fram fredag morgen.

– Det siste året har koronapandemien vært fullstendig styrende for utviklingen i norsk økonomi. Den vil fortsatt begrense aktiviteten den nærmeste tiden, men nå ser det ut til at økonomien er ved et vendepunkt, sier SSB-forsker Thomas von Brasch.

Han mener at innhentingen vil være særlig sterk i de arbeidsintensive næringene som har vært hardt rammet av smitteverntiltakene.

Renta går opp

Når økonomien begynner å skyte fart igjen tror SSB at styringsrenten mest sannsynlig vil heves fra dagens 0 prosent til 0,25 prosent i september. Deretter vil renten heves gradvis opp til 1,75 prosent i 2024.

Dette betyr at også norske banker igjen kan heve rentene på sine boliglån, og innskudd.

SSB mener også at boligprisene vil flate ut og ende på en vekst mellom 9 og 10 prosent som årsgjennomsnitt i 2021

Ledigheten reduseres

Tjenestenæringene som har vært hardest rammet av smitteverntiltakene, som overnatting, servering og reiseliv, sysselsetter omtrent 20 prosent av arbeidsstyrken i Norge.

Når samfunnet åpner helt, og disse næringene får opp aktiviteten, vil arbeidsledigheten ifølge SSBs prognoser reduseres relativt raskt den første tiden. Ifølge beregningene blir ledigheten 4,6 prosent i 2021, fallende til 3,7 prosent i 2024.

– Når vi kommer til slutten av 2021 venter vi at økonomien er tilbake på samme nivå som før virusutbruddet i februar 2020. Ettervirkningene av den internasjonale lavkonjunkturen og nasjonale smitteverntiltak vil likevel prege økonomien i lang tid framover. Først i 2023 anslår vi at arbeidsledigheten er tilbake på det vi regner som et mer normalt nivå, sier von Brasch.

BNP øker

SSB anslår at BNP for Fastlands-Norge vil øke med 3,1 prosent i år. Denne oppgangen er noe svakere enn tidligere anslått og henger sammen med en svak utvikling i aktiviteten i begynnelsen av året, samtidig som store deler av norsk økonomi har vært stengt eller innskrenket så langt i 2021.

I mars i år var aktiviteten i norsk økonomi rundt 3 prosent lavere enn i februar 2020.

– Når vi kommer til slutten av 2021 venter vi at økonomien er tilbake på samme nivå som før virusutbruddet i februar 2020. Ettervirkningene av den internasjonale lavkonjunkturen og nasjonale smitteverntiltak vil likevel prege økonomien i lang tid framover, understreker han.

Administrerende banksjef i Hegra Sparebank: – Vi driver fornuftig

Nybygger.no hever renten

Skagerrak etter millionbot: Vi må bruke mer ressurser på compliance 

Mer fra FinansWatch

Sbanken utsatt for dataangrep

Sbanken ble lørdag formiddag utsatt for et dataangrep av samme type som flere norske instanser ble utsatt for denne uka.

Les også

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch