FinansWatch

Kundene strømmer til Sparebanken Øst

Sparebanken Øst har høy kundetilstrømming og har en utlånsvekst på 14 prosent det siste året. Også hittil i 2021 har banken gode veksttall.

Foto: Sparebanken Øst

På den ordinære driften gjør Sparebanken Øst det bedre sammenlignet med første kvartal fjor, til tross for at banken leverer en svakere bunnlinje.

Fasiten viser et resultat etter skatt på 64,6 millioner kroner i første kvartal, ned fra 69 millioner i samme periode i fjor. Egenkapitalrentabiliteten er ned fra 7 til 6,2 prosent.

Netto renteinntekter er ned fra 169,2 til 164,7 millioner kroner, men det er nedgangen i andre driftsinntekter som hovedsakelig tilslører resultatet. Inntektsposten endte i første kvartal på 3,8 millioner kroner. I fjor derimot hadde banken 22,5 millioner kroner i andre inntekter som følge av at de bokførte 19,8 millioner kroner i gevinst etter salg av eiendom. Videre bidrar endret kundeadferd som følge av covid-19-pandemien til reduserte provisjonsinntekter, opplyser banken.

Tap på utlån, ubenyttede kreditter og garantier er ned fra 7,6 til 2,6 millioner kroner. Driftskostnadene er noe redusert og utgjør 78,9 millioner kroner mot 80,4 millioner kroner i fjor.

Netto utlån til kunder har økt fra 33,7 til 38,4 milliarder kroner og representerer en utlånsvekst på 14 prosent siste 12 måneder, mot en negativ vekst på 5,3 prosent ved samme periode i fjor. Innskuddsveksten har samme trend og viser en positiv vekst på 10 prosent, sammenlignet med minus 3,7 prosent.

«Sparebanken Øst opplever svært stor kundetilstrømming og har høy utlånsvekst i kvartalet og siste 12 måneder. Veksten er på henholdsvis 8,5 prosent og 14 prosent. Veksten i innskudd er i samme periode på 6 prosent og 10 prosent. Høy konkurranse om de beste boliglånskundene, høyere pengemarkedsrenter og reduserte innskuddsmarginer bidrar til at netto renteinntekter reduseres med 13,4 millioner kroner sammenlignet med samme kvartal i fjor», oppsummerer styret i kvartalsrapporten.

Mer fra FinansWatch

Danske Bank anket bedrageri-dom

Danske Bank i Norge ble i februar idømt å betale over 30 millioner kroner til et energiselskap etter at selskapet ble utsatt for direktørsvindel.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch