FinansWatch

Skue Sparebank med solid utlånsvekst - økning på 254 millioner kroner

Skue Sparebank leverer et resultat etter skatt på 30,9 millioner kroner og styrket rentenetto på 65,4 millioner kroner mot 51,9 millioner under samme periode i fjor.

Administrerende banksjef i Skue Sparebank Hans Kristian Glesne.

«Det har vært en god start på 2021 hvor banken har opprettholdt en sterk rentenetto i en tid med lave renter. Samtidig ser vi en betydelig bedring i tapskostnad fra fjorårets store tapsavsetninger som følge av pandemien», sier Skue Sparebank om kvartalet som er tilbakelagt.

Banken fikk et resultat etter skatt på 30,9 millioner kroner. Netto renteinntekter utgjorde 65,4 millioner kroner i kvartalet mot 51,9 millioner kroner under samme periode i fjor i fjor.

Bankens netto tap på utlån utgjør minus 1,5 millioner kroner i kvartalet  mot et netto tap på 10,0 mill. kroner ved utgangen av første kvartal i 2020.

Forvaltningskapitalen er ved utgangen av kvartalet på 14.600,6 millioner kroner, en økning på 294,6 mill. kroner. Brutto utlån til kunder utgjør 12.062,9 millioner kroner i kvartalet som gir en økning på 254,2 mill. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 2,2 prosent og annualisert utgjør veksten 8,6 prosent.

Ansatte i Sandnes Sparebank får bonus på 25.000 kroner 

Generalforsamlingen stemte nei til børsnotering av Eika Forsikring 

Mer fra FinansWatch

Danske Bank anket bedrageri-dom

Danske Bank i Norge ble i februar idømt å betale over 30 millioner kroner til et energiselskap etter at selskapet ble utsatt for direktørsvindel.

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch