FinansWatch

Sparebankstiftelsen DNB donerte nesten en milliard kroner i 2020

Sparebankstiftelsen DNB ga 904 millioner kroner i allmennyttige formål i 2020.

André Støylen leder Sparebankstiftelsen DNB. | Foto: DNB

Sparebankstiftelsen DNB eier 8,4 prosent av aksjene i DNB og utbytte herfra er stiftelsens viktigste inntektstkilde. I 2020 ble det ikke noe ubytteutbetaling til stiftelsen, men de donerte likevel 100 millioner kroner mer til almennyttige formål enn året før.

– Stiftelsens viktigste bidrag i koronatiden var å opprettholde et høyt nivå på tildelingene, selv om utbyttet fra banken uteble. Ved å bruke av egne finansplasseringer har vi bidratt til å opprettholde aktivitet og legge til rette for at organisasjonslivet og frivilligheten raskt skal kunne komme tilbake til normal aktivitet etter korona, sier stiftelsens direktør, André Støylen, i pressemeldingen.

Stiftelsen tildelte penger til 2112 søknader i 2020, av 5233 søknader totalt. 686,2 millioner kroner ble utdelt gjennom disse prosjektene, hovedsakelig på Østlandet og til nasjonale tiltak. I tillegg har stiftelsen et samarbeid med Amedia hvor de deler ut penger gjennom norske lokalaviser. 24,8 millioner kroner ble delt ut til 940 prosjekter gjennom denne ordningen.

Den siste typen tildelingen stiftelsen har er almennyttige investeringer. Det ble kjøpt eiendommer, musikkinstrumenter og kunst til norske museer for 132,4 millioner kroner i løpet av året, ifølge stiftelsens årsrapport.

Sparebank 1 Østlandet lover å være klimanøytrale i 2050

Finansforbundets bærekraftsrapport vil gjøre bransjen til et nav i omstillingen 

Gjensidiges første kvartal merket av frostskader 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch