FinansWatch

Aasen Sparebanken innfridde vekstambisjonene

Overskuddet til banken er preget av god underliggende drift, men merker samtidig effektene av korona. I 2021 øker derimot banken derimot vekstmålet. 

Aasen Sparebank melder om et resultat etter skatt på 37,4 millioner kroner i 2020, sammenlignet med 40,6 millioner kroner i 2019. Netto renteinntekter har i samme periode økt fra 82,8 til 84,3 millioner kroner.

Styret skriver at årsresultatet er preget av god underliggende drift og vekst på både utlåns- og innskuddssiden. I tillegg er det effekter relatert til covid-19 med press på rentemarginen og økte avsetninger i kredittap.

Egenkapitalavkastningen i 2020 endte derfor på 8,0 prosent, ned fra 9,5 prosent i 2019. Utlånsveksten økte fra 4,6 til 6,7 prosent, mens innskuddsveksten er ned fra 6,1 til 5,1 prosent.

– Vi nådde vår målsetting om 4 prosent vekst i 2020 og fikk et marginalt forbedret driftsresultat før tap ift. 2019, kommenterer Bjørn Asle Hynne, adm. banksjef i Aasen Sparebank, i årsarapporten.

For 2021 har banken lagt en vekststrategi på 6 prosent. Banken begrunner det med et år hvor verden normaliseres gjennom den pågående vaksineringen, og banken forventer en gradvis økonomisk forbedring i takt med økt vaksineringen.

Styret foreslår et utbytte på 6 kroner per egenkapitalbevis som hensyntar forventninger fra offentlige myndigheter, bankens utbyttepolitikk og soliditet.

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch