FinansWatch

Sunndal Sparebank med solid utlåns- og innskuddsvekst

Men til tross for vekst falt både resultatet og renteinntektene i 2020 sammenlignet med året før.  

Foto: Sunndal Sparebank

Sunndal Sparebank melder om et resultat før skatt på 44,5 millioner kroner i 2020, ned fra 49,3 millioner kroner året før. Resultatet gir en egenkapitalavkastning på 7,2 prosent, som er ned fra 9,2 prosent i 2019. Ren kjernekapitaldekning var på 18,3 prosent ved utløpet av 2020, ned fra 19,9 prosent. 

De samlede renteinntektene falt til 107,3 millioner kroner, en nedgang på 8,8 millioner kroner fra året før. Rentekostnadene ble redusert til 40,2 millioner kroner.  

– Netto renteinntekter ble uendret fra 2019 og endte på 67 millioner kroner for året under ett. Kraftig fall i rentenivået fra mars og frem til sommeren 2020 har påvirket netto renteinntekter negativt. Situasjonen ble bedret i andre halvår da renteutviklingen stabiliserte seg, skriver banken i kvartalsrapporten. 

Samlet utlånsvekst siste 12 måneder var på 15,4 prosent sammenlignet med 12,0 prosent foregående periode. Innskuddsvekst siste 12 måneder var 29,1 prosent mot en vekst på 5,6 prosent året før. Innskuddsdekning ved årsskifte var dermed 82,3 prosent mot 73,8 prosent ved utgangen av 2019. 

Nedskrivninger på utlån og tap på garantier ble 7,3 millioner kroner i 2020. Dette er om lag 6,6 millioner høyere enn i 2019.  

– Om lag 3,7 millioner kroner av den samlede tapskostnaden gjelder tilleggsavsetninger knyttet til koronapandemien. Det er ventet at disse tilleggsavsetningene gradvis kan tilbakeføres over resultatet i takt med bedret økonomisk utvikling og redusert usikkerhet. Det samlede tapsnivået utgjør 0,20 prosent av brutto utlån eksklusive låneporteføljen i Eika Boligkreditt, opplyser banken.

Mer fra FinansWatch

Dette er Nordeas fem bærekraftsmål innen 2023

Mandag er banken ute med sin årlige rapport om bærekraft. I fjor økte midlene til forvaltning i Nordeas fond med bærekraftsprofil med 265 prosent, mens transaksjonsvolumene for bærekraftsrelaterte lån økte med 256 prosent.

Høland og Setskog Sparebank overraska over Finanstilsynet 

Administrerande banksjef John Sigurd Bjørknes i Høland og Setskog Sparebank, seier dei er overraska over at Finanstilsynet oppmoda dei om å revurderer utbytte for 2020. – Det er ikkje heldig at banken ikkje får disponere overskotet innafor ramma styret meiner er forsvarleg, seier Bjørknes til FinansWatch.

Les også

Relaterte

Siste Nytt