FinansWatch

Finanstilsynet gir grønt lys for fusjon på Nordvestlandet 

Finanstilsynet har gitt nødvendige tillatelser til gjennomføring av sammenslåingen mellom Surnadal Sparebank og SpareBank 1 Nordvest. 

Banksjef i Surnadal Sparebank Allan Troelsen (til venstre) sammen med banksjef Odd Einar Folland i SpareBank 1 Nordvest. | Foto: SpareBank 1 Nordvest

I november i fjor gav generalforsamlingene i de to bankene tilslutning til at de skulle slås sammen. Avtalen betyr at virksomheten i Surnadal Sparebank overdras til SpareBank 1 Nordvest, som samtidig endrer navn til SpareBank 1 Nordmøre. 

SpareBank 1 Nordvest vil som delvis vederlag for bankvirksomheten som overtas, utstede egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank som etableres samtidig med at sammenslåingen gjennomføres og til eksisterende egenkapitalbeviseiere i Surnadal Sparebank. Videre slås den resterende delen av grunnfondskapitalen i Surnadal Sparebank sammen med grunnfondskapitalen i SpareBank 1 Nordvest.  

SpareBank 1 Nordvest vil også konvertere deler av grunnfondskapitalen til eierandelskapital og utstede egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Nordvest som opprettes i forbindelse med sammenslåingen. 

Bankene har som mål at fusjonen skal være gjennomført rundt 1. mai 2021. 

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch