FinansWatch

Ringerike Hadeland med rekordhøy innskuddsvekst

SpareBank 1 Ringerike Hadeland har tatt grep på kostnadssiden og redusert driftskostnadene for konsernet med 14 millioner kroner fra 2019 til 2020. Selve resultatet for 2020 er 59 millioner kroner lavere enn i 2019.

Administrerende banksjef i SpareBank 1 Ringerike Hadeland, Steinar Haugli.

Konsernet SpareBank 1 Ringerike Hadeland oppnådde et årresultat etter skatt på 367 millioner kroner i 2020. Det er en nedgang på 59 millioner kroner fra 2019.

– Da pandemien brøt ut, gikk vi tidlig i gang med å gjøre tilpasninger på kostnadssiden for å sikre en lønnsom drift. Jeg er imponert over den omstillingsviljen og evnen som de ansatte har vist i 2020, sier administrerende banksjef Steinar Haugli i en pressemelding.

Han er spesielt godt fornøyd med forsterkede kunderelasjoner, omstillingsevnen til medarbeiderne og at banken vokser samtidig med at kostnadene reduseres.

Kostnadsreduserende tiltak har medført reduksjon i driftskostnader for konsernet på 14 millioner kroner fra 2019 til 2020.

Fortsatt fokus på relasjonene

– Dette har ikke gått ut over de nære og gode kunderelasjonene. Kunderelasjonsundersøkelse fra Kantar i 2020 viste en økning i indeks fra 66 til 69, et nivå som plasserer banken godt over sammenligningsgrunnlaget.

Utlånene i banken vokser med 6,3 prosent og 1,9 milliarder kroner i 2020. Innskuddsveksten endte på 10,9 prosent, som er rekordhøyt og kunders kjøp av spareavtaler i fond økte med 20 prosent.

Forvaltningskapitalen er økt fra 33,9 til 37,2 milliarder kroner. Veksten skjer samtidig med at den rene kjernekapitaldekningen er forsterket fra 18,7 til 18,9 prosent.

Tapskostnaden ble 28 millioner kroner, og skyldes i hovedsak avsetninger på grunn av usikkerhet rundt den økonomiske virkningen for bankens bedriftskunder.

Gitt begrensningen på 30 prosent samlet utbytte for de siste to årene, foreslår styret et utbytte på 2,20 kroner per egenkapitalbevis til beslutning i representantskapet i mars.

Styret vil samtidig be om fullmakt til å vurdere ytterligere utdeling av inntil 9,20 kroner per egenkapitalbevis etter tredje kvartal, i tråd med anbefalingen fra Finansdepartementet.

Ved full utnyttelse av fullmakten, vil samlet utbytte for resultatåret 2020 utgjøre 11,40 kroner per egenkapitalbevis, tilsvarende 50 prosent av konsernets resultat.

SpareBank 1 Ringerike Hadeland: – Vi har det laveste volumet på mislighold og tap på ti år

Å si opp ansatte var aldri i tankene til banksjefen i SpareBank 1 Ringerike Hadeland

SpareBank 1 Ringerike Hadeland flytter lokalkontor, men det blir ingen nedbemanninger

SpareBank 1 Ringerike og Hadeland ser ikke behov for økt tapsavsetning  

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch